Kvalitet

Kursuscenter

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkeds-uddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannel-sesplaner m.v. og tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU. Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk

Deltagertilfredshed

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse på Rybners Kursuscenter, bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system.

Kursisttilfredshed

Tilfredshed uddannelsesområder

Beståelses- og gennemførelsesprocenter

Virksomhedsevalueringer