Skolerne

Rybners Tekniske Skole

I de lokale undervisningsplaner kan du i detaljer se opbygning og indhold af de enkelte uddannelser: Undervisningsplaner>

I eksamenshåndbogen kan du læse om regler og procedurer for eksamen: Eksamen>

I elevtrivselsundersøgelsen kan du læse om elevernes trivsel og tilfredshed med uddannelserne på Rybners: Elevernes trivsel>

Under øget gennemførelse kan du læse Rybners handlingsplan for øget gennemførelse: Øget gennemførelse>

I virksomhedstilfredshedsundersøgelsen kan du læse om virksomhedernes tilfredshed omkring samarbejdet med Rybners: Virksomhedstilfredshedsundersøgelse>

Formålet med og sammensætningen af de lokale uddannelsesudvalg kan du læse om her: Lokale Uddannelsesudvalg - LUU>

Uddannelsesudbud og grundforløbspakker
I skemaet herunder kan du se, hvilke uddannelser Rybners Tekniske Skole udbyder. Du kan se grundforløbspakkerne på grundforløb 1, som er for elever, som er gået ud af grundskolen for højst et år siden. Du kan også se en oversigt over grundforløb 2, som er for elever under 25 år, som har forladt grundskolen for over et år siden.

Klik på skemaet for at se det i stort format:

uddannelsesoversigt 1617.JPG

Du kan finde frem til vores store udbud af uddannelser på Teknisk Skole Esbjergs hjemmeside. Klik her.


Udlægningsaftaler

Rybners Handelsskole og Rybners Tekniske Skole har indgået udlægningsaftaler med andre skoler.
Læs mere om Rybners´ udlægningsaftaler her.