Organisation

Vision og mission

Mission
Rybners er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser, svarende til elevernes*, erhvervslivets og samfundets behov.

* "Elever" benyttes her og efterfølgende som samlet betegnelse for elever, studerende og kursister ved Rybners.

Vi mener, at Danmark har brug for mennesker, som gennem uddannelse får den bedst mulige faglige ballast, der skaber udvikling for den enkelte og for samfundet.

Vision og mål
Rybners vil frem mod 2017 bidrage til vækst ved at tilbyde attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring.

Rybners vil regionalt og nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel.

Institutionens nøglestrategier, som udbreder missionen og visionen i praksis er udtrykt ved organisationens strategiske fokuspunkter:

  • Vi tilbyder uddannelser med en ensartet høj kvalitet, der indeholder unikke muligheder for den enkelte elev
  • Vi planlægger og gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og behov
  • Vi skaber attraktive uddannelser og fornyelse gennem et tæt samarbejde og dialog med elever og virksomheder
  • Vi skaber uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement gennem kompetente og motiverede medarbejdere
  • Vi skaber attraktive uddannelser og fornyelse gennem videndeling på tværs af Rybners, så hele skolen løbende kan lære nyt og udvikle sig i en positiv retning.


Strategiprocessen, som på Rybners også kaldes EFQM-processen, er en meget vigtig støtteproces, der bl.a. er med til at sikre et stadigt fokus på kunder og interessenter, og at målsætninger, processer og indsatser fastsættes og gennemføres på en sådan måde, at de er med til at opfylde strategierne.

efqm_processen.jpg


Rybners arbejder med den helhedsorienterede kvalitetsmodel EFQM Excellence-modellen som ramme for de mange udviklingstiltag i institutionen. Det systematiske arbejde med kvalitetsudvikling har ført til, at udvikling og løbende forbedringer er kommet i fokus. Skolen modtog i december 2010 prisen "Recognized for Excellence" i regi af Kvalitetsprisen for den Offentlige Sektor med hele 4 ud af 5 stjerner.

Skolen arbejder systematisk med at skabe en forbedrings- og forandringskultur i alle dele af organisationen. En kultur hvor alle medarbejdere og ledere arbejder frem mod fælles og tydelige mål, og hvor de gennemførte indsatser fører frem til excellente resultater. Der arbejdes således med indsatser, mål og resultater indenfor hvert af de ni kriterier, som udgør kernen i EFQM-modellen.

skolensefqm2012-2013.jpg