Nyheder

Nyt forløb giver mere fordybelse på handelsgymnasiet

----- "Elever markedsfører magiske jordbær og glade kartofler" - læs om et af de nye kompetence- og fordybelsesforløb ------

I forbindelse med at gymnasiereformen trådte i kraft ved dette skoleårs begyndelse, er det, man hidtil har kaldt elevtid, nu blevet samlet i en timepulje og omdøbt til fordybelsestid. Inden for visse rammer er det op til hvert enkelt gymnasium at planlægge, hvordan timerne skal bruges, og ideerne er mange.

På Rybners Handelsgymnasium har ledelsen udviklet et helt nyt set up, som 1.g’erne er de første til at afprøve. I løbet af otte mandage hen over foråret får de mulighed for at gå på gymnasiet på en anden måde, end den daglige undervisning ellers lægger op til.

- Vi har fokus på at dække den enkelte elevs behov og har tilrettelagt nogle obligatoriske forløb, som vi vurderer er væsentlige for alle elever, mens der er valgfrihed blandt de resterende forløb, forklarer vicerektor Jens Frederik Justsen.

De forskellige forløb har enten til hensigt at give eleverne en genopfriskning eller et fagligt løft inden for sproglige, digitale, innovative og samfundsfaglige kompetencer. Blandt de valgfrie forløb kan eleverne eksempelvis tilmelde sig ”Brush up i virksomhedsøkonomi”, ”Advanced Excel”, ”Præsentationsteknik” eller ”Matematik for den rutinerede elev”.

- Nu vil vi naturligvis se, hvordan de forskellige forløb bliver modtaget af eleverne, og så er tanken ellers at tilbyde en række nye spændende forløb, når de kommer i 2. og 3.g, oplyser Jens Frederik Justsen.

Fakta om de nye time-puljer

  • Timerne til de nye forløb er taget fra det skriftlige arbejde i fagene, og timerne er derfor primært tiltænkt skriftlig træning.
  • På stx og hhx er puljen på 130 timer, på htx 150 timer og på den toårige hf 80 timer.
  • Timerne skal fordeles efter, hvor eleven vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer.

IMG_1449-web.jpg
Salgschef ved EfB, Christine Bendixen, lytter til en gruppefremlæggelse i forbindelse med forløbet "Sprog på arbejde".