Nyheder

2500 folkeskoleelever skal opleve erhvervsuddannelserne

Det blev en stor succes, da Erhvervsuddannelsernes Dage for første gang løb af stablen sidste år. Alle elever fra 8. klasse i folkeskolerne i Esbjerg Kommune deltog, ligesom udvalgte elever fra Varde og Vejen oplevede de mange muligheder med en erhvervsuddannelse. I år har Varde og Vejen kommuner valgt også at sende alle deres elever i 8. klasse til Erhvervsuddannelsernes Dage. Og handelsskolerne fra Ribe, Vejen og Varde har i år valgt også at deltage i arrangementet. Deltagerne sidste år gav dagene en forry-gende evaluering, viser en intern undersøgelse på Rybners.

ED3.jpg
Der var masser af aktiviteter til Erhvervsuddannelsernes Dage 2015.

Alle adspurgte svarede blandt andet, at de efter besøget vidste mere om erhvervsuddannelserne, og 96 % at de kunne bruge oplevelserne i deres valg af ungdomsuddannelse. Og det er netop målet med Er-hvervsuddannelsernes Dage, forklarer vicedirektør på Rybners Olaf Rye Jensen.

- Erhvervsuddannelsernes image kan blive meget bedre. Der er rigtig mange, der vælger deres uddannel-se uden at have det fornødne kendskab til de mange muligheder, der er med en erhvervsuddannelse. Mange af vores uddannelser er stort set ukendte for de unge og deres forældre. Vi mangler lige nu lær-linge og dermed på sigt faglærte inden for en lang række fagområder. Det synes vi, at der skal laves om på, siger han.

Oplevelser og viden
Alle eleverne bliver vist rundt og får information af vejledere, lærere og elever, og de kan stille spørgsmål. Derefter får de selv mulighed for at gå på opdagelse blandt de mange uddannelsers stande. Udover at snakke med elever fra alle uddannelser, kan de blandt andet se SOSU-assistenter forflytte patienter, opleve butiksmiljø i Handelsskolens stande, køre traktor og meget andet.

Uddannelserne på Rybners tekniske skole og handelsskolen gennemfører skolemesterskaber parallelt med erhvervsskolernes dag, så gæsterne bliver præsenteret for de dygtigste elever indenfor skolens mange fagområder. Skoleme-strene kæmper om at komme videre til regionale mesterskaber og efterfølgende til de nationale og in-ternationale mesterskaber.

AMU Vest, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Kjærgaard Landbrugsskole, Handelsgymnasiet Ribe, Vejen Business College, Varde Handelsskole og Rybners Tekniske Skole og Handelsskole arrangerer Erhvervsud-dannelsernes Dage i samarbejde med Esbjerg, Varde og Vejen kommuner.

FAKTA
Erhvervsuddannelsernes Dage foregår på Rybners Tekniske Skole, Spangsbjerg Møllevej 72, Esbjerg den 14. og 15. september.

Yderligere information:
Olaf Rye, vicedirektør på Rybners, tlf. 2179 8555, email: orj@rybners.dk