Nyheder

Rybners kommer ud af fusionsår med godt resultat

Det er formandsskabet for skolen godt tilfreds med.

- Det, synes jeg, er et rigtig flot resultat set i lyset af alle de omkostninger der har været ved fusionen. Resultatet lever op til de krav vi havde til fusionen, altså et overskud på en til to procent, siger formand for skolens bestyrelse, Michael Mathiesen.

Skolen har i 2014 haft udgifter på 7,2 millioner kroner, som kan henføres direkte til fusionen. Siden den 17. marts sidste år, hvor fusionen blev offentliggjort, har medarbejdere i organisationen arbejdet på højtryk for at sammenkøre systemer, for eksempel it- og lønsystemer, samt for at ensrette politikker og procedurer. Målet har været, at det skulle være på plads ved årsskiftet, så Rybners så kan fungere som en samlet organisation. 

IMG_9278-lille.jpg
Grådybparken, hvor Rybners Almene Gymnasium og Handelsgymnasium holder til. 

- Man kan se, at medarbejderne har ydet en utroligt stor indsats og har medvirket til, at vi nu fungerer som en enhed. De har arbejdet ud over al forventning for at få det til at lykkes. Så jeg glad for det her årsregnskab, understreger Michael Mathiesen.

Årsregnskabet viser desuden en øget samlet effektivitet blandt medarbejderne.

Allerede nu kan Rybners mærke fordelene ved at være en større enhed. Den samlede søgning til uddannelserne på Rybners ligger stabilt, selv om der er udsving på de enkelte retninger, med færre søgninger til især de merkantile erhvervsuddannelser, mens gymnasieretningerne oplever en stigende efterspørgsel.

- Uanset hvad eleverne vælger - om det er en erhversuddannelse, en gymnasieuddannelse eller en kombinationsuddannelse med den nye EUX er vi meget stabile på elevtallet. Vi får en mere robust økonomi i fremtiden. Og det har vi netop brug for for at kunne sætte nye tiltag i søen og kunne videreudvikle pædagogiske tiltag. Vi vil gerne have, at den enkelte elev bliver så dygtig og livsduelig som muligt, og det betyder, at vi skal være i front. En stabil økonomi betyder, at vi meget bedre kan investere der, hvor det er nødvendigt, påpeger Michael Mathiesen.

web Facade 1 SOMMERHIMMEL 2.jpg
Spangsbjerg Møllevej, hvor Rybners Tekniske Skole, Tekniske Gymnasium og Kursuscenter har til huse. 

Den udvikling og investering retter sig i lige så høj grad mod det der venter de unge, når de forlader Rybners. Derfor sætter Michael Mathiesen pris på det tætte samarbejde, der eksisterer med faglige organisationer og det lokale erhvervsliv repræsenteret i bestyrelsen og i lokale uddannelsesudvalg for de enkelte erhvervsuddannelser.

- Det er vigtig, at vores uddannelser afspejler det, der sker i den virkelige verden. Der har de lokale uddannelsesudvalg en stor rolle i forhold til at komme med input til de enkelte uddannelser, understreger Michael Mathiesen.

Yderligere oplysninger:
Michael Mathiesen, mobil: 22 49 65 60, e-mail: mm@mmsvarde.dk

web Rybners-5945.jpg
Svendsgade, hvor elever og lærere på Rybners Handelsskole har deres daglige gang.