Nyheder

Nu lyder startskuddet på uddannelse af ambulancebehandlere

Det vakte stor glæde på Rybners, da undervisningsministeren i sommer - efter en længere udbudsrunde - meddelte, at ambulancebehandleruddannelsen vil blive placeret i Esbjerg.

Hidtil har Rybners udbudt den nu forhenværende redderuddannelse vest for Storebælt, mens uddannelsen øst for Storebælt er foregået på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. Sådan bliver det også fremover, når de første elever her i januar begynder på den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler.

- Lige siden, vi fik den gode nyhed, har vi været i fuld gang med forberedelserne, og nu er vi klar og har glædet os meget til at byde de første ambulancebehandlerelever velkommen, fortæller afdelingschef på Rybners, Grethe Gad.

Uddannelsen kommer til at foregå på Storstrømsvej 39, hvor Rybners råder over ideelle faciliteter og alt det nødvendige udstyr.

- Gennem årene har vi opbygget solide kompetencer og masser af knowhow inden for området, og så har vi et rigtig godt samarbejde med UC Syd, hvor ambulancebehandlereleverne vil modtage dele af den teoretiske undervisning og have mulighed for at træne samarbejde med blandt andre sygeplejersker og jordemødre, sammenfatter Grethe Gad.

vejlederkursus

Programmet for indvielsen ser således ud:

Kl. 14.30 Velkomst ved afdelingschef Grethe Gad

Kl. 14.35 Tale vedsundhedsminister Ellen Trane Nørby

Kl. 14.50 Præsentation af ambulancebehandleruddannelsen ved Grethe Gad

Kl. 15.05 Sundhedsministeren deltager i en øvelse med elever fra erhvervsuddannelsen
               redder med speciale ambulance

Kl. 15.30 Rundvisning i ambulancegaragen

Kl. 15.50 Afrunding og tak for nu

Fakta:

  • De seneste år er der blevet uddannet omkring 70 elever på redderuddannelsen i Esbjerg med specialet ambulance
  • På landsplan forventes der at starte 220-250 elever på den nye ambulancebehandleruddannelse
  • Den tidligere redderuddannelse med specialet ambulance havde en varighed på 3 år og 5 måneder inklusiv grundforløb
  • Den nye ambulancebehandleruddannelse har en varighed på 4 år og 7 måneder inklusiv grundforløb
  • Der er tæt på fuld beskæftigelse for ambulancereddere