Nyheder

Rybners har fået en lille ny

Rybners er – sammen med Erhvervsskolen i Hillerød - det uddannelsessted, hvor der er højst faglighed og ikke mindst de bedste rammer, pointerede Sundhedsminister Ellen Trane Nørby til indvielsen af ambulancebehandleruddannelsen.

IMG_0164.JPG

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fortæller om den nye ambulancebehandleruddannelse

Præhospital er et sigende ord for ambulancers funktion. I takt med at sygehuset i stigende grad flytter ud i ambulancerne, skærpes kravene til sundhedspersonalets faglighed. Og det er netop her, ambulancebehandleruddannelsen kommer til sin ret, da behandlerne bliver klædt bedst mulig på til at varetage opgaven.

Grethe Gad, afdelingschef på Rybners, fortalte meget rammende, at man som ambulancebehandler skal være modig som en brandmand, myndig som en politibetjent og omsorgsfuld som en sygeplejerske.

49864227_2191909341072337_431740420515430400_n (1).jpg

 Ambulancebehandler i fuld vigør

FAKTA OM AMBULANCEBEHANDLERUDDANNELSEN

De seneste år er der blevet uddannet omkring 70 elever på redderuddannelsen i Esbjerg med specialet ambulance. På landsplan forventes der at starte 220-250 elever på den nye ambulancebehandleruddannelse.

Den tidligere redderuddannelse med specialet ambulance havde en varighed på 3 år og 5 måneder inklusiv grundforløb. Den nye ambulancebehandleruddannelse har en varighed på 4 år og 7 måneder inklusiv grundforløb

Der er tæt på fuld beskæftigelse for ambulancereddere.