Nyheder

Arriva begejstret for samarbejde med handelsgymnasie-klasse

- Som det ser ud nu, er der lagt op til et længere samarbejde. Det er slet ikke sikkert, det stopper her, og Arriva har tilkendegivet, at fordi samarbejdet fungerer så godt, vil de belønne klassen med en tur til kunstmuseet Aros i Århus, fortæller underviser Anne-Kari Grejsler.

Hun lægger ikke skjul på, at det har krævet en del ekstra ressourcer at få samarbejdet i gang og løbende koordineret, men samtidig er hun ikke i tvivl om, at det er anstrengelserne værd:

- Eleverne er meget positive over for forløbet. Det skyldes især, at undervisningen er hundrede procent virkelighedsnær.

I første omgang besøgte et par ledende marketing-medarbejdere fra Arriva HH1V, som klassen hedder. Her fik de præsenteret sig for eleverne og inddraget dem i en brainstorm, som skulle munde ud i udarbejdelsen af en Ung-app til billetbestilling.

- Det var en meget lærerig proces for os og meget relevant for ”afsætning”, som er det fag, samarbejdet knytter sig til, bemærker Anne-Kari Grejsler.

Arriva-høj.jpg

Dataindsamling i togene
Tirsdag den 24. marts tog hun, klassens dansklærer og eleverne på togtur til Silkeborg, hvor Arrivas hovedkontor ligger. Her ventede der eleverne en lang og spændende dag med dataindsamling og observationer blandt kunder i togene. De har nemlig fået til opgave at undersøge bestemte kunders adfærd og havde forinden i samarbejde med Arriva udarbejdet en interviewguide og et observationsskema.

Dagen bød også på et møde med marketingchefen og yderlige en Arriva-medarbejder, der stod klar til at undervise klassen, og derudover fik eleverne input til, hvordan de selv kan arbejde videre på ideer til, hvordan nedlagte banegårde fremover kan anvendes.

- For Arriva er unge og studerende en vigtig gruppe blandt vores passagerer. Vi er glade for samarbejdet med Rybners i Esbjerg, som giver de unge mulighed for at omsætte teori til praksis i mødet med Arriva som virksomhed. Samtidig giver samarbejdet Arriva indblik i de unges verden gennem de gode forslag og ideer, som eleverne bringer videre. Det bidrager til, at vi kan udvikle forretningen og målrette vores indsatser bedst muligt for de rejsende, udtaler marketingschef ved Arriva Danmark, Britta Indraccolo

Eleverne er nu i gang med at bearbejde de mange indsamlede data, og efter Påske returnerer repræsentanterne fra Arriva til gymnasiet for at få resultaterne præsenteret. I denne fase bliver danskfaget også inddraget, og det gør det muligvis også i det næste planlagte samarbejde mellem det kollektive transportselskab og handelsgymnasieeleverne. Her skal eleverne rådgive Arriva om, hvilke sociale medier selskabet bør gøre brug af for at nå bestemte målgrupper.