Nyheder

Nu ligger verden åben for Bastian, Frederik, Mathias og Yuki

Unge med autismespektrumforstyrrelse kommer ofte i klemme i det etablerede uddannelsessystem. De står ofte med skolepapirer, der gør, at de kun vanskeligt kan optages på og gennemføre ordinære uddannelser. Aspier, som de populært kaldes, er mindre optagede af social kontakt og kreative udfordringer, men de har et stort potentiale i trygge og strukturerede omgivelser.

Her kommer AspIT ind i billedet. Uddannelsen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med Aspergers Syndrom og særlige behov. Grundtanken er, at de unge, når de har forladt folkeskolen, får mulighed for at komme i gang med en erhvervsrettet IT-uddannelse. De får tilknytning til arbejdsmarkedet på en måde, der matcher deres kompetencer, og ofte er lige præcis IT et fagområde, der har disse unge menneskers interesse, og samtidig har de flair for it-arbejde.

Holdet med de fire unge mænd, der netop er dimitteret, er det syvende af slagsen på Rybners. Det første hold blev færdige tilbage i 2010.

Asp-IT dimission 2018

Mod på meget mere
- Det bedste ved mit job er at se, hvordan eleverne udvikler sig, konstaterede uddannelseskonsulent Gitte Drewsen i sin dimissionstale. Her præsenterede hun også et herligt foto-potpourri over, hvad holdet har haft af primært sociale oplevelser i løbet af uddannelsens fire år. Lige fra besøg hos Cocio over messebesøg i Berlin og studieture til København til en tur på Stryhns Isbar.

- Husk nu, at I altid er velkomne her. Vi står stadig til rådighed, sagde hun henvendt til de fire unge mænd, som hun også betegnede som ”det stille hold”, inden de fik overrakt deres uddannelsesbeviser og kunne skåle med familie og venner.

Bastian har fået mod på at uddanne sig til it-supporter og skal inden længe til optagelsesprøve på erhvervsskolen i Vejle. I løbet af uddannelsen er han desuden flyttet hjemmefra og arrangerede selv en tur til England med en kammerat. Han vil også i gang med at tage et kørekort.

En stor del af æren for Bastians positive udvikling tilfalder Ole Møller, der er IT & Business Relation Manager hos BALLGROUP i Billund. Her har Bastian tilbragt sine praktikophold.

– Vi har set Bastian som en helt almindelig medarbejder, konstaterer Ole Møller, der er stolt over Bastians præstation og tålmodige væsen, der kommer ham til gode som it-supporter. - Vi vil bestemt gerne have en ny aspie, slår han fast.

Frederik har været på Esbjerg International School, hvor arbejdssproget er engelsk. Her befandt han sig godt med den multikulturelle stemning og mange forskelligartede opgaver. Mathias brænder for programmeringssprog og har været i praktik hos først Hi-Tech i Kokspang - dernæst Esbjerg Forberedende Erhvervsskole. Han har nu sikret sig en tremåneders praktik, hvor han skal arbejde med kunstig intelligens. Yuki har været i praktik hos en tekniker ved 7-kanten og vil nu gerne tage 9. klasse på VUC og derefter mere uddannelse.