Nyheder

Talentfulde Rybners-piger optaget på Biotech Academy

At de to piger fra Rybners Almene Gymnasium overhovedet kom blandt de 24 unge talenter, som var heldige at få en plads på campen, skyldes en kombination af deres passion for bioteknologi, deres høje karakterer og flot en anbefaling fra deres underviser. Campen, som er gratis at deltage i, strakte sig fra lørdag til lørdag med et stramt program fra tidlig morgen til sen aften.

- Det var vildt fedt. Vi faldt lynhurtigt i snak med de andre deltagere. Det skyldes nok ikke mindst, at vi har en fælles interesse, forklarer Katrine Rønn, der i det hele taget synes, det var fedt at blive taget fagligt seriøst. - Vi blev konsekvent omtalt som ”Danmarks elite”, bemærker hun smilende.

Masser af input og inspiration
Årets tema bar overskriften Enzymerne bag 2. generation bioethanol - vejen til en grønnere fremtid”, ogdeltagerne havde på forhånd fået udleveret et kompendie, der ledte dem ind i emnet. Noget af det stof, talenterne gennemgik, svarede til det, de DTU-studerende har på 3. semester, og hver dag fik gruppen besøg af to nye studerende, der fungerede som hjælpelærere.

Foruden laboratorieøvelser og teorigennemgang bød programmet på kemishow, foredrag og virksomhedsbesøg hos bl.a. Novozymes og Copenhagen Bio Science Park (COBIS). Sidstnævnte er hjemsted for en blanding af organisationer, nystartede virksomheder og etablerede vækstvirksomheder. Her har studerende mulighed for at få afprøvet en idé - noget de to Rybners-elever i høj grad finder interessant.

- Campen har faktisk ændret mit syn på DTU. De har nogle spændende samarbejdspartnere, som gør det ekstra spændende at studere på universitetet, bemærker Kübra.

Ender hende og Katrines uddannelsesvalg med at falde på de biotekniske uddannelser, kommer de i et studiemiljø, hvor ca. 75 procent af de studerende er piger. På DTU som helhed er det lige modsat.

Pigerne fra Rybners uddeler stor ros til de to koordinatorer på DTU, Rasmus Ibsen Dehli og Helle Rus Povlsen, som har lagt megen energi i at planlægge campen på Biotek Akademiet.

Katrine og Kubra-web.JPG
Katrine Rønn (til venstre) og Kübra Yilmaz fra 3z fik et stort socialt og fagligt udbytte ud af Biotech Academy-
campen.