Nyheder

Borgmesteren kom bag facaden på byens store Rescue Center

Rescue Center Denmark er uden tvivl Rybners’ mest actionprægede lokation. Her bliver der uddannet reddere fra hele landet, både inden for autohjælp og ambulance, og her foregår en lang række kursusaktiviteter inden for brand, redning, autohjælp, bjærgning og køreteknik samt kurser til vindindustrien og skræddersyede specialkurser.

- Det har været spændende at komme bag facaden, fastslog Jesper Frost Rasmussen efter en frokostsnak og efterfølgende rundvisning, hvor gruppen fik sig rørt lidt, for Rescue Center Denmark og Rybners Kursuscenter råder over ikke mindre end ca. 5,5 hektarer på Storstrømsvej. Der skal være plads til alt fra ambulancer og lastbiler til biler og busser - og sågar et vindmølletårn og en tilstødende bygning med vindmøllens nacelle. Og så skal der være masser af plads til realistiske øvelser.

IMG_6796-web.jpg

Oplagt indblik
- Som du kan se, er der ikke meget plads at bevæge sig på herinde. Sikkerhedskravene er høje omkring det at færdes på en vindmølle, og derfor giver det rigtig god mening med en træningsnacelle, fortalte teamleder John Møller Jensen.

Fra Rybners deltog desuden direktør Olaf Rye Jensen, kursuschef Bjarne Knudsen, og virksomhedskonsulent Brita Billing, der var initiativtager til besøget.

- Jeg synes, det er oplagt for vores nye borgmester at komme ud og se, hvad det egentlig er, der foregår her på adressen, og samtidig høre lidt om de mange kurser og uddannelser, som vi udbyder. Mange af dem støtter op om olie/gas- og vindindustrien, der jo har stor betydning for vores område, beretter Brita Billing.

Gruppen sluttede af på svejseteknisk afdeling, hvor underviser Carsten Jensen viste rundt blandt de travle kursister. Centret tilbyder mange forskellige svejse- og sikkerhedskurser blandt andet i AMU-regi og med fokus på ledige og udlændinge, der arbejder i Danmark. Carsten Jensen fortalte blandt andet borgmesteren om de opkvalificeringskurser for syriske håndværkere, som centret med succes har gennemført i flere omgang.

Om Rescue Center Denmark

  •          Har mere end 20 års erfaring.
  •          Har i gennemsnit 180 elever/kursusdeltagere per uge - hele året.
  •          Råder over 8.066 kvm. bygninger og et samlet grundareal på ca.5,5 ha.
  •          Benytter endvidere øvelsesfaciliteter ved Forsvaret, ved havnen og andre steder, der kan give realistiske øvelser - eksempelvis også ude hos kunden.
  •          Kan rådgive om f.eks. beredskabsplaner, sikkerhed, køretøjsopbygninger, materialevalg, udstyr, regler og myndighedskrav.

IMG_6805-web.jpg 

- Mange aktører i vindindustrien har været omkring Rescue Center Denmark for at tage forskellige sikkerhedskurser, fortæller teamleder John Møller Jensen.

Ikke-navngivet-8-web.jpg

Det kræver rigtig god plads at have øvelsesfaciliteter til ambulance- og bjærgningsøvelser.

Ikke-navngivet-6-web.jpg

Underviser på svejseafdelingen, Carsten Jensen(t.h.), fortalte blandt andet borgmesteren om de kurser for syriske flygtninge, som afdelingen har stået for.