Nyheder

Brobyggerne indtager Rybners Gymnasium

Indblik i fag og studieretninger og ikke mindst muligheden for at opleve studiemiljøet og møde lærere og studerende. Det er i overskrifter, hvad der venter brobygningseleverne, når de i de kommende uger indtager Rybners’ tre gymnasier. Overordnet set er formålet at kvalificere de unges valg af uddannelse efter 9. klasse.

I Grådybet tager det almene gymnasium (stx) og handelsgymnasiet (hhx) i uge 45 imod henholdsvis 103 og 126 elever fra folkeskolens 9. klasser.

På Rybners Tekniske Gymnasium (htx) kommer folkeskoleeleverne på besøg fra uge 46 og frem. Sidste efterår havde gymnasiet besøg af 145 folkeskoleelever. I år vil over 160 elever blive præsenteret for profilfagene, som er teknologi, matematik, fysik og kemi.

Rybners tilbyder i samarbejde mellem Studie10, Esbjerg Gymnasium, Handelsgymnasiet Ribe og Ribe Katedralskole brobygningsforløbet Gym10 - et tre-ugers forløb, hvor kommunens 10. klasses-elever prøver en uge på henholdsvis htx, hhx og stx.

Elever i hverdagen-web.jpg