Nyheder

Broforløb får unge ledige i arbejde

Et tæt samarbejde mellem Rybners, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og jobcentrene i Esbjerg, Varde og Vejen har vist sig at være den rette måde at rykke unge ledige mentalt og fagligt, så de bliver klar til at tage en uddannelse.

I 2013 søsatte arbejdsmarkedsstyrelsen Broforløbet, hvor jobcentre og kommuner 12 steder i landet skulle arbejde sammen om at skabe projekter, som kunne få unge ledige i gang med en uddannelse. Det lykkedes for samarbejdet mellem Rybners, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og jobcentrene i Esbjerg, Varde og Vejen, viser resultaterne. Det vestjyske broforløb var et af de projekter, som fik flest mennesker i gang med en uddannelse. Hvor projekterne på landsplan fik 47 % af de unge i gang med en uddannelse, fik det vestjyske broforløb 60 % af de unge i gang. Og det er en høj succesrate, oplyser Signe Winther Jensen, som er udviklingskonsulent i Jobcenter Esbjerg.

- I forhold til den målgruppe er det rigtig højt, fastslår hun.

Derfor har de tre kommuner og de to ungdomsuddannelsesinstitutioner valgt at fortsætte samarbejdet, nu hvor projektet er slut.

- For os er målet at gøre de unge klar til at gå ind på en ordinær uddannelse og på sigt gøre dem i stand til at forsørge sig selv. Derfor går vi som kommune og jobcenter ind i det her, forklarer hun.

Stor støtte på vej mod selvstændighed
Broforløbet består af en faglig opkvalificering, så de unge kan leve op til kravene på teknisk skole, social- og sundhedsskolen eller handelsskolen. En medarbejder fra jobcentrene sørger for at hjælpe de unge med praktiske problemer, ligesom de skaffer kontakter til virksomheder, der kunne tage de unge i praktik. Det har været en stor fordel, at forløbet er foregået ude på teknisk skole, så de unge har fået en tilknytning til den almindelige hverdag på skolen.

lille.jpg
Signe Winther Jensen, udviklingskonsulent ved Jobcenter Esbjerg, og Kasper Thoverup Lønborg, som er mentor for de unge på Broforløbet. 

Derudover har Broforløbet arbejdet meget med relationer og personlig udvikling. De unge har fået en personlig mentor, Kasper Thoverup Lønborg. Han har hentet unge, som ikke dukkede op om morgenen, talt med dem om personlige problemer, været med til at klarlægge, hvad de unge kunne forestille sig for fremtiden og meget mere. På møder hver uge, har teamet vurderet, om de enkelte unge mennesker var klar til at gå i gang med en almindelig ungdomsuddannelse. Og når de unge gik i gang med en uddannelse har Kasper Thoverup Lønborg fulgt og støttet dem, indtil de har fået en elevplads som en del af en almindelig uddannelse på teknisk skole, handelsskolen eller Social- og sundhedsskolen.

Et nyt liv
Og netop det arbejde har betydet meget for Kian Lyhne Pedersen, som i dag trofast møder hver morgen som elektrikerelev ved Lindpro. Sådan så livet ikke ud, før den dengang 22-årige Kian gik i gang med Broforløbet. Efter folkeskolen faldt han i en trummerum, hvor han var på kontanthjælp og engang imellem gik i gang med en uddannelse uden at lægge vilje bag og derfor droppede ud igen.

- Jeg havde sgu ikke rigtig nogle tanker om min fremtid dengang. Det handlede mere om at gå i byen og sådan, fortæller han.

Da han blev visiteret til Broforløbet var det ikke med de store forventninger, om at livet skulle ændre sig.

- Jeg kunne lige så godt tage det, for så kom jeg ikke ud i nyttejob. Men så mødte jeg Kasper. Han var sgu standhaftig, det må jeg give ham. Han pressede mig, fortsætter han med et lille smil.

kian lille.jpg
Kian Lyhne Petersen har næsten fået et nyt liv siden han begyndte på Broforløbet. 

Og sådan gik det til, at en strøbemærkning om, at Kian godt kunne tænke sig at blive elektriker, snart blev formet til en konkret plan. Kian klarede sig godt på teknisk skole, og gjorde selv en stor indsats for at skaffe en elevplads. Et praktikforløb ved Lindpro, hvor han allerhelst ville have elevplads, gjorde det sidste.

- De tilbød mig en læreplads hos Lindpro, konstaterer han.

Har mere overskud
I løbet af broforløbet rykkede han sig. Han flyttede sammen med sin kæreste, og de mange byture og hele dage foran computeren er skrumpet væsentligt ind. Til hans egen overraskelse har det givet ham et bedre liv.

- Jeg har mere overskud nu. Det er rarere, at det er blevet struktureret, i stedet for at man går hjemme og ikke har noget at stå op til, siger han.

Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt sluttede ved årsskiftet. I januar begyndte et nyt hold af unge ledige, som forhåbentlig kan ændre deres livsbane på Broforløbet. Det er blevet filet til, så det blandt andet passer til den nye erhvervsskolereform. Broforløbet er visiteret til fire hold i løbet af et år.

FAKTA
Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt Broforløbet kørte fra april 2013 til januar 2015. Broforløbet i Esbjerg var visiteret til 230 unge, men havde 275 igennem forløbet.

Nu kører Broforløbet udelukkende som et samarbejde mellem Rybners, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og jobcentrene i Esbjerg, Varde og Vejen.