Nyheder

GWO Basic Technical Training fås nu på Rescue Center Denmark

Rescue Center Denmark er blevet godkendt til at gennemføre Basic Technical Training efter GWO´s nye standard der blev udgivet 31. maj. Rescue center Denmark er parat til at gennemføre træningen, og vi forventer, at der begynder at være kursusaktiviteter efter sommerferien i takt med, at den nye standard implementeres i vindmølleindustrien.

Basic Technical Training er træning på et grundlæggende niveau og er tiltænkt nye medarbejdere i branchen, der skal have en grundlæggende viden om sikkerhed, funktionalitet, eftersyn og vedligeholdelse af vindmøller.

Rescue Center Denmark har igennem en årrække opbygget ekspertise og knowhow inden for træning til vindmøllebranchen. Det betyder også, at vi har udviklet og udbygget vore træningsfaciliteter til et højt niveau med master, mølletårn, nav, vinger og nacelle, hvilket giver et optimalt og realistisk træningsmiljø i overensstemmelse med de intentioner, der er i GWO-standarden. Dertil kommer erfaring med undervisning i el, hydraulik, boltspænding mv. i en årrække for olie/gas og vindmøllebranchen – Den erfaring danner grundlag for et fagligt velfunderet Basic Technical Training

Og Rescue Center Denmark er klar til at tage imod kursisterne:

 -Vi glæder os til at komme i gang med et godt produkt til vore kunder. Vi har stået klar i startboksen siden jul, så nu glæder vi os til at komme i gang, siger kursuschef Bjarne Knudsen

Faktaboks:

Basic Technical Training (BTT)omfatter tre kursusmoduler med følgende varighed og emner:

Basic Technical Training efter GWO Standarden, 4 ½ dage.

Hydraulics

1,2 dage

Mechanical

2 dage

Electrical

1,3 dag

 

Hydraulics: (1½ dag) Grundlæggende hydraulik herunder Pascal´s lov, PPE, kendskab til hydrauliske systemer, pumper, tryk, kraftoverførsel, sensorer, forbindelser, olie, filtre etc. Dette på et grundlæggende niveau, relateret til vindmøller og med fokus på personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, herunder risikovurdering på hydrauliske installationer.

Mechanical: (1½ dag) Grundlæggende mekanisk viden om vindmøllens hovedkomponeneter: Fundament, tårn, nacelle etc. Kendskab til gear, bolte, boltspænding, svejsninger, værktøjer (Måle og tilspænding) bremsesystemer, krøjesystemet, smøring, køling, eftersyn, relateret til vindmøller og med fokus på personlig sikkerhed og sikkerhed generelt.

Electrical: (1½ dage). Grundlæggende El-lære, personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, måleværktøjer, forebyggelse af uforudset opstart, elektriske komponenter: Motorer, relæer, dioder, transformatorer, sensorer etc., grundlæggende teori og diagramlære, Vindmøllens elektriske system – funktion og hovedkomponenter.

Adgangskrav.

Der er ingen adgangskrav til Basic Technical Training. MEN bemærk, hvis deltageren skal fortsætte på GWO Basic Safety Training (Som er et krav ved arbejde i vindmøller), så skal man være opmærksom på, at der er en øvre vægtgrænse for deltagere på Basic Safety Training, så deltagerens vægt incl. udstyr ikke må overstige 136 kg.

Kursusbevis og gyldighed.

Efter gennemført kursus udstedes et kursusbevis, hvor der ikke angivet en gyldighedsperiode. Det forventes, at man efter endt kursus løbende arbejder med og vedligeholder kompetencerne. Det er den enkelte virksomhed, der vurderer, om der er behov for at genopfriske Basic Technical Training.

Underviseren vurderer løbende kursistens indsats og resultater og udsteder på baggrund af en tilfredsstillende indsats samt afsluttende test et kursusbevis.

Bemærk.

Hvis en eller flere af deltagerne taler andet sprog end dansk, så gennemføres kurset på engelsk.

Kontaktperson

Key Account Manager, HSEQ-assistant and Teamleader

John Møller Jensen, jmj@rescuecenter.dk eller ++45 30 46 48 80.

Spørgsmål vedr. Basic Technical Training, Basic Safety Training, Refresher, Act Safe, Slinger/Banksman, Confined Space, Advanced Rescue, samarbejdsaftaler og kvalitet/arbejdsmiljø