Nyheder

Universitetscamp bød på faglige udfordringer og nye venskaber

Når studenterhuen er kommet i hus, er næste skridt for mange studenter et universitetsstudie.

 Onsdag og torsdag fik 13 elever fra Rybners Gymnasium mulighed for at snuse lidt til studiemiljøet og arbejdsmetoderne på Aalborg Universitet Esbjerg, hvor den årlige ”Camp Gymnasier” blev afholdt i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Varde og Esbjerg.

Gymnasieeleverne, der kom fra udvalgte gymnasier i Syd- og Sønderjylland samt Nordtyskland, blev opdelt i blandede grupper, hvor de under ledelse af studerende fra universitetet arbejdede med en problemstilling inden for offshore-teknologi.

Ikke-navngivet-2.jpg

Svært nedbrydelige vinger
- Jeg valgte at arbejde med emnet Kemi. På campens første dag gennemførte vi et fire timer langt forsøg, der gik ud på at nedbryde det svært nedbrydelige kompositmateriale, som en vindmøllevinge er fremstillet af, beretter Amanda Vaso Stamatis fra 2.f på Rybners Tekniske Gymnasium.

Nedbrydningsprocessen er dyr og besværlig, og derfor bliver størstedelen af de udtjente vindmøller i dag deponeret på lossepladser eller på havbunden.

- I vores forsøg krævede det 20 liter acetone at nedbryde 70 gram af stoffet, fortæller Amanda, der overvejer at uddanne sig til ingeniør - gerne inden for bioteknologi.

Ud over gruppearbejdet med afsluttende fælles fremlæggelse og kåring af det bedste projekt bød campen også på en busrundtur på den del af havnen, der er lukket for offentligheden, forskellige oplæg og foredrag og ikke mindst et vigtigt socialt aspekt med fællesspisning og overnatning på vandrehjemmet.

- Det har været fedt at møde andre unge med samme interesse som mig, fastslår Amanda, som har fået udvidet sit netværk betydeligt på campen.

To af hendes kammerater fra Rybners Tekniske Gymnasium, Sofie fra 2.E og Oliver fra 2.A, var med på det hold, der blev kåret som vinderholdet. Gruppen beskæftigede sig med fremstilling af et produkt, som kan anvendes til terrorsikring af offshoreinstallationer.

 Ikke-navngivet-3.jpg
Htx-elever på universitetscamp.


Eleverne kunne vælge mellem disse fem emner:

Bygge- og anlægskonstruktion: sikkerhed på offshore-konstruktioner

Maskinkonstruktion: konstruktionerne og styrken inden for offshore

Energi: Har antallet af vinger og deres vinkel på vindmøllen en betydning?

Elektronik og datateknik: Sikkerhed på offshore-platforme

Kemi og bioteknologi: nedbrydning af kompositmateriale