Nyheder

Carl Holst besøgte Rescue Center Denmark

Rescue Center Denmark er en af landets største uddannelsesinstitutioner af de redderelever, som regionen ansætter på de mange ambulancestationer i Syddanmark.

Men også Rescue Center Denmarks andre faciliteter inden for sikkerhed og redning på land, til vands og i luften interesserede Carl Holst sig for, da han blev vist rundt på centret af afdelingschef Bjarne Knudsen. Han hørte om de mange kursusaktiviteter eksempelvis i højderedning, autohjælp og -bjærgning og brandslukning.

carlholst.jpg

At Carl Holst fandt det spændende kunne man efterfølgende forsikre sig om på Facebook, hvor han lagde dette billede op sammen med en omtale af besøget.