Nyheder

Den mest direkte vej til drømmestudiet går via Rybners HF

Når gymnasiereformen træder i kraft til august, vil HF-uddannelsen fuldstændigt have ændret karakter.

En af de største ændringer er muligheden for at gå i gang med den toårige ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Det har hidtil ikke været muligt.

- Vi glæder os til at starte uddannelsen op og hjælpe unge fra 9. klasse hurtigere i gang med deres drømmestudie, fortæller Karen Munk Rasmussen, der er projektleder for Rybners HF og vicerektor på Rybners Tekniske Gymnasium.

Den nye HF-uddannelse får et særligt sigte mod korte og mellemlange videregående uddannelser, men med et tillægssemester vil de unge også kunne søge ind på de lange videregående uddannelser. Er ønsket at blive eksempelvis sygeplejerske, datamatiker, finansøkonom eller journalist, er HF-uddannelsen den hurtigste vej til målet. Det samme gør sig gældende for erhverv som fysioterapeut, jordemoder, byggetekniker, maskinmester, markedsføringsøkonom, lærer og politibetjent. 

Det bliver underviserne på det tekniske gymnasium, der skal sørge for undervisning af høj faglig kvalitet på den nye Rybners HF, og Karen Munk Rasmussen beretter, at underviserne allerede ser mange muligheder i den målrettede gymnasiale uddannelse.

De to studier, der delvist kommer til at dele studiemiljø på Spangsbjerg Møllevej, har flere fællestræk. Den anvendelsesorienterede undervisning er blandt de mest markante.

 

Fakta

Rybners udbyder samtlige fem fagpakker på den nye HF-uddannelse: Sundheds- og bio-området, handels- og finansområdet, det pædagogiske område, det tekniske område og medieområdet. Først på andet år vælger eleverne fagpakke.