Nyheder

Det giver mening at lære tysk!

- Tyskland er Danmarks største handelspartner og vores nabo mod syd, konstaterer Sigrid Grejsler, der går i 2X på Rybners Almene Gymnasium. Hun er en af de 22 elever, der har valgt tysk på A-niveau i det kommende skoleår.

Udover at lære tysk i gymnasiet vil Sigrid gerne studere i et tysktalende land, når hun skal til at læse medicin. - Fordi mange tyskere opholder sig i Danmark, og det derfor er en stor fordel at beherske det tyske sprog, siger hun.

Rybners Gymnasium er blandt syv gymnasier i regionen, som medvirker i forsøgs- og udviklingsprojektet "Tysk - en karrierevej". Formelt er det gennemført på Rybners Handelsgymnasium. Igennem de sidste to år har eleverne løbende - via foredrag og samarbejder med lokale virksomheder - fået indblik i, hvorfor tysk er en vigtig kompetence at have med, når de engang skal søge et job.

Jacob Skriver, der går i 2T på handelsgymnasiet, havde hele tiden tænkt sig at vælge tysk i 3.g. Samtidig synes han, tyskprojektet har fungeret godt:

- Det har åbnet mine øjne endnu mere for hvor mange fordele, der er ved at kunne begå sig på tysk. Mine tyskkompetencer kan nemt vise sig brugbare, når jeg efter planen går i gang med at studere økonomi i København, vurderer han.

Line Bach fra 2p på handelsgymnasiet udtaler:

- Jeg har valgt tysk på A-niveau, fordi jeg synes, det lyder vildt spændende. Vi har på B-niveau beskæftiget os med tyske virksomheder og det tyske erhvervsliv, og jeg er sikker på, at jeg i fremtiden vil kunne bruge denne viden på en videregående uddannelse.

Tyskhold-1.jpg

Påvirket af projektet
I alt 22 elever, fordelt på 13 HHX-elever og ni STX-elever, har valgt tysk A næste skoleår. Til sammenligning er der i år blot otte elever på holdet, og de to foregående skoleår var tallet 14 elever.

- Det er en stor fremgang, lyder det fra en tilfreds Anne Lønberg Eskesen, der er underviser på Rybners Gymnasium og projektleder for gymnasiets medvirken i ”Tysk – en karrierevej”.

Ud af de 13 HHX-elever, der har valgt Tysk A, kommer otte af dem fra de to klasser, der har været involveret i tyskprojektet. Det ser projektlederen som en indikator på, at projektet faktisk har påvirket eleverne valg.

- Projektet har vist os, at hvis vi som undervisere formår at vise eleverne, hvad tysk kan bruges til ude i ”den virkelige verden”, så kan de se en mening med faktisk at lære sproget, siger Anne Lønberg Eskesen.

Som profilskole for tysk forventes Rybners Gymnasium at oprette mindst to tætte samarbejdsrelationer til virksomheder i eget lokalområde. For de to klasser, der afslutter projektet til sommer, var fokus på første år turisme, hvor de samarbejdede med turistaktører i henholdsvis Varde Kommune og på Fanø. På andet år har der blandt andet været samarbejder med Nice Hair og Fleggaard-koncernen. Derudover er to 1. årsklasser på HHX lige nu i gang med et turismeforløb.


Fakta
Forsøgs- og udviklingsprojektet ”Tysk – en karrierevej” løber i perioden 1. november 2014 til 1. juni 2017. Den 15. december 2014 fik projektet tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.919.500 kr.


Projektets effekt måles på:

  • At mindst 12,5 % vælger tysk på A-niveau på 3. år på STX (i dag er det 10 %)
  • At mindst 16 % vælger tysk på A-niveau på 3. år på HHX (i dag er det 13 %)
  • At mindst 5 % flere af de nye gymnasieelever vælger tysk som 2. fremmedsprog