Nyheder

Digital opdragelse på Rybners Gymnasium

Gitte Mandø underviser til daglig i erhvervsret på Rybners Handelsgymnasium, men her op til jul har hun skemalagt besøg i samtlige 25 1 års klasser på Rybners Gymnasium. Under titlen Etik på nettet vil hun fortælle om, hvad man må på nettet og hvornår man risikerer at blive straffet for sine handlinger.

Ingen løftede pegefingre
- Jeg vil bare gerne sige til jer, at I skal tænke jer godt om når I er på nettet. Også selvom det bare er for sjov det I laver – det kan altså få straffemæssige konsekvenser, lød det fra Gitte da hun besøgte 1v i sidste uge.

hjemmesideGitteMandø.jpg 
Gitte Møndø besøger 1v.

Gitte er uddannet jurist og har arbejdet i et advokatfirma inden hun blev underviser, og har derfor godt styr på det der med jura. Gittes besøg rundt i klasserne sker uden en løftet pegefinger, hun vil blot sikre sig, at eleverne kender de lovmæssige spilleregler på nettet.

Gennem lovparagraffer og cases får Gitte forklaret, at det bl.a. er ulovligt at læse hinandens sms’er og e-mails, tage og videregive krænkende billeder samt true eller mobbe andre på for eksempel Facebook – og at det kan straffes med bøde, og i værste fald, fængsel.   

En øjenåbner
Det lader til, at Gittes oplæg var lidt af en øjenåbner for eleverne i 1v. Der lød en hvisken blandt eleverne, da de hørte at en truende kommentar på Facebook havde udløst 20 dages betinget fængsel til en 15-årig folkeskoleelev.  

- Oplægget ligger som et digitalt indspark til elevernes digitale dannelse, og jeg håber at det vil skabe refleksion og omtanke i elevernes brug af de sociale medier, lød det fra Gitte da hun forlod 1v.

etikpånettet2.jpg
I mindre grupper skulle 1v løse små cases, hvor de på baggrund af lovparagraffer
skulle "gætte", hvad jævnaldrende var blevet idømt i forskellige sager.