Nyheder

På teknisk gymnasium kan eleverne lære om programmering, spil- og appudvikling i alle tre år

Som den eneste gymnasiale uddannelse i området udbyder Rybners Tekniske Gymnasium en programmeringsstudieretning, hvor eleverne har it-fag alle tre år. Vælger eleverne studieretningen med programmering på B-niveau og matematik på A-niveau, vil de allerede i 1.g have tre til fem ugentlige it-lektioner, og vælger de det nye fag ”Digitalt design og udvikling” i 3.g, vil it-fagene udgøre 16 ugentlige lektioner svarende til op mod halvdelen af undervisningen.

Det er gymnasiereformen fra sidste år, der har gjort det muligt for de tekniske gymnasier at udbyde det nye valgfag. Indtil videre er Rybners Tekniske Gymnasium det eneste gymnasium i regionen, som er klar til det.

- Vi har ressourcerne, der kræves - fra kompetente lærerkræfter til 3D-printer og et større it- og esportslokale, der er under opbygning, med 30 kraftige gamingmaskiner og blandt andet lydstudie og greenscreen. Det er vi super glade for, da interessen blandt eleverne er stor, beretter uddannelsesleder Michael Fallesen.  

De elever, der i første omgang har kunnet vælge det nye digitale fag, er de nuværende andetårs-elever, og det har mange af dem benyttet sig af. Således starter der et fyldt hold med 28 elever på ”Digitalt design og udvikling” fra næste skoleår.

- Muligheden for at tone sin ungdomsuddannelse med it og programmering er ideel for elever, der forestiller sig at læse til eksempelvis datamatiker, datalog eller softwareingeniør, oplyser Michael Fallesen.

Samarbejde med erhvervsakademiet
Rybners Tekniske Gymnasium har indgået et samarbejde med it-uddannelserne på Erhvervsakademi Sydvest, således at dele af undervisningen i det nye fag ”Digitalt design og udvikling” kommer til at foregå på erhvervsakademiet. Formentlig vil det være med fokus på spiludvikling.

- For os er gevinsten blandt andet undervisning på et højt niveau på en videregående uddannelsesinstitution. Vi er desuden et fint match, fordi begge uddannelsesinstitutioner arbejder med anvendelsesorienteret undervisning, vurderer Michael Fallesen.

Ikke-navngivet-1-web.jpg
Da der for nylig var åbent hus på det tekniske gymnasium, fik potentielt kommende elever og deres forældre demonstreret og fortalt om de digitale tilbud.

Digitalt design og udvikling

  • Faget beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter/processer og forudsætningerne herfor.
  • Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt med fokus på at teknisk og naturvidenskabelig viden integreres i produktudvikling og fremstillingsproces og kombineres med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.
  • Faget medvirker til at gøre htx-uddannelsen virkelighedsnær og samtidsrelevant og er et af de fag, der er med til at konstituere uddannelsens profil.
  • Faget omfatter projektstyring, datasikkerhed, 2D og 3D-miljø, interaktionsdesign, prototyper, produkttestning og automatisering. Man kan vælge at arbejde med datamodeller, robotter, spil- og appudvikling og 3D-modellering og 3D-print.
  • Projektarbejdet i faget gennemføres i samspil med et eller flere af elevens fag i studieretningen, og elevens afslutningsprojekt inddrager viden fra andre fag i uddannelsen.