Kalender

Dimission på Rybners Gymnasium 2019

Tidspunkt:
28. juni 2019

Afholdssted:
Grådybet 73G og Spangsbjerg Møllevej 72

Dimissionen af HHX- og STX-studenterne foregår i aulaen på Rybners Gymnasium, Grådybet 73G.

Kl. 9.00 kaldes årets studenter ind i aulaen klassevis til stående ovationer.
Herefter byder programmet på følgende:
Fællessang
Tale
Musikindslag
Gæstetaler
Uddeling af legater
Tale fra Årets Student
Fællessang
Studenter og gæster fordeler sig dernæst ud i klasserne, hvor eksamensbeviserne vil blive overrakt, og der vil blive skålet i et glas vin.
Kl. 11 er der afgang mod Torvet fra pladsen foran skolen. Sædvanligvis er det et meget festligt skue.
Vær opmærksom på, at hver student af pladsmæssige årsager max. må medbringe to gæster.

Dimissionen af HTX- og HF-studenterne foregår i Teknodromen på Rybners Tekniske Gymnasium, Sp. Møllevej 72.

Program
Kl. 09.30 Dimission
Kl. 11.00 Reception med frugt og bobler
Herefter begiver studenterne sig mod Torvet.

hjemmeside6.jpg