Nyheder

Elever på sidste skoleår starter tidligst i skole d. 20. april

Det gør vi for at give os den fornødne tid til at planlægge en sundhedsfaglig forsvarlig undervisning.

I vil høre nærmere, når vi har fået retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og ministerierne, hvilket vi forventer sker en af de næste dage.

Fra d. 14. til d. 17. april har eleverne fjernundervisning.

Hold jer orienteret på: www.rybners.dk/Corona

Pas godt på jer selv og hinanden.