Nyheder

Eleverne bekræfter, at Rybners ligger i toppen

”God trivsel er et vigtigt grundlag for læring. Målet er selvfølgelig, at eleverne skal blive faglige dygtige, men de skal også trives og have det godt med sig selv og det sociale miljø på skolen. Vi er derfor glade for, at undersøgelsen er så positiv. Vi er ikke overraskede, da vi har forskellige indsatser i gang i forhold til elevtrivslen. Dejligt at det nu kan måles”, siger Olaf Rye, direktør på Rybners.

At se sig som en del af skolens fællesskaber og i stand til at knytte relationer til lærerne og til de andre elever er nogle af de vigtigste punkter for at eleverne trives, viser undersøgelsen. Trivsel er således et vigtigt fundament for, at eleverne kan udvikle sig fagligt, men også for at eleverne i det hele taget har en velfungerende livssituation.

Meget tid bruges på skolen og skolearbejde. Skolen er derfor en vigtig spiller i hele elevens fundament og anskuelse af livet og eventuelle udfordringer.

Max Alstrue_Nicklas Lindenholt (31).JPG

 

Hvad skaber glade elever på Rybners?

Konkret er eleverne blevet spurgt om egen indsats og motivation i forhold til skolen, afleveringer og opgaver. Arbejdet med dette foregår både i klasseværelset og i lærernes arbejde med og relation til eleverne. Det er ikke kun eleverne selv, der mener, at de afleverer deres opgaver til tiden, kan klare, hvad de sætter sig for og ikke mindst finder en løsning på problemer, hvis de prøver hårdt nok. Det er også, hvad lærerne og vejledere oplever.

En god klasserumskultur og et godt skolemiljø er ydermere vigtigt for eleverne og deres trivsel. På Rybners scorer det sociale miljø også højt, og der er en følelse af, at man hører til på skolen og i sin klasse. ”Dette er noget, vi har fokus på, fra det øjeblik nye elever starter i 1.g, hvor vi f. eks. har en lille fest kun for dem. De kan her lære hinanden at kende, uden de lidt ældre elever stjæler opmærksomheden. På den måde skaber vi grobund for et godt klassemiljø, og man har nogen at vende sig til – ud over lærerne – hvis der er brug for støtte eller hjælp”, fortsætter Olaf Rye. Det viser sig også, at det har en rigtig positiv effekt på mobning både ansigt til ansigt og digitalt, fordi eleverne er glade for deres skole og klasse, og kommer godt ud af det med hinanden. Derudover gør skolen også ekstra for at eliminere eventuelle udfordringsområder - blandt andet med ekstra hjælp til ordblinde, hvilket eleverne også responderer positivt på i undersøgelsen. 

Mor og far spiller en stor rolle når uddannelsesvalget skal tages. Det viser mange undersøgelser, men det har også rigtig stor betydning for elevens trivsel på skolen, om der fra hjemmets side bliver vist interesse for skolen og skolearbejdet.

Olaf Rye afslutter med, ”vi er selvfølgelig glade for, at eleverne trives og synes, at Rybners støtter dem og motiverer dem – ikke bare som elever, men også som mennesker – men vi hviler ikke på laurbærrene. En elevtrivsel skal ikke stå alene, det er en proces, vi hele tiden arbejder med, så vi bliver i toppen med elever, der trives, og dermed opnår optimal læring”.