Nyheder

Eliteidrætten trives på Rybners Gymnasium

Eliteidræt logo

Eliteidrætten trives på Rybners Gymnasium. Det understreger optagelsen i foreningen eliteidrætsgymnasier.dk.

I øjeblikket går der ikke mindre end 131 eliteidrætsudøvere på de fire gymnasiale uddannelser; stx, hhx, htx og hf. Langt de fleste går på det almene gymnasium (stx) og handelsgymnasiet (hhx), der har adresse i Grådybet - få hundrede meter fra mange af byens idrætsfaciliteter og lige over for Esbjerg Sports College.

Antallet af eliteidrætselever er det højeste til dags dato. De fordeler sig på en lang række sportsgrene såsom håndbold, ishockey, svømning, fodbold, tennis, badminton, triatlon, ridning, atletik, golf, dart, surfing, amerikansk fodbold og cykling. Antallet af elever samt mangfoldigheden af idrætsdiscipliner er med til at understrege Esbjergs ry som en af Danmarks førende sportsbyer.

Godkendt som Team Danmark Gymnasium
Som eliteudøver på Rybners Gymnasium er man en del af Esbjerg Ordningen. Esbjerg Ordningen er et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, Esbjerg Kommune og Rybners Gymnasium, som sikrer eleven frit valg af studieretning samt optimale betingelser for at kombinere uddannelse og eliteaktiviteter.

Rybners Gymnasium er ligeledes et Team Danmark Gymnasium, hvilket betyder at gymnasiet samarbejder med Team Danmark. Titlen ”Team Danmark Gymnasium” er ikke forbeholdt ret mange gymnasier, da den stiller særlige krav til ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Gymnasiet har p.t. 30 elever på denne ordning. De har blandt andet mulighed for at forlænge deres uddannelse med et år og dermed bruge fire år på at få en studentereksamen. Det er der hvert år enkelte elever, der benytter sig af.

Eliteidræt-2
Fleksibelt elitemiljø
- At antallet af eliteidrætselever på Rybners Gymnasium er rekord højt skyldes flere faktorer, vurderer underviser og eliteidrætskoordinator på Rybners Gymnasium, Martin Nikolaj Bjerre Clausen og uddyber:
 
- Kommunens eliteklubber og udøvere har tillid til, at vi som gymnasium kan hjælpe med at kombinere skole og idræt med størst mulig succes. Dertil kommer vores unikke beliggenhed på Grådybet. Vi er både nabo til mange af de sportsfaciliteter, som udøverne benytter dagligt, og Esbjerg Sports College, hvor en række af eleverne bor. Vi har i en lang periode arbejdet stenhårdt på at skabe et elitemiljø, hvor eleverne møder forståelse for deres dobbelte karrierer, og hvor der er fleksibilitet i hverdagen. Med andre ord, et miljø hvor den enkelte elev er i centrum og hvor talent og mange timers træning går hånd i hånd med det faglige.

Martin Nikolaj Bjerre Clausen understreger, at gymnasiet – samtidig med at det gerne vil medvirke til at eleverne klarer sig godt i deres idræt – også har stor fokus på, at eleverne får den bedst mulige studentereksamen.

- Det er en målsætning for gymnasiet at skabe fokuserede, ansvarsfulde og hele unge mennesker. I opnåelsen af dette er en tæt dialog mellem klubber og skole et nøgleord. Hvis der opstår et problem i skole eller idræt, tages der hånd om dette i fællesskab, fortæller idrætskoordinatoren.

Tiltrækker elever fra hele landet
At Esbjerg Ordningen er et unikt tilbud til kommunens unge idrætsmennesker bliver også illustreret ved, at Rybners Gymnasium hvert år optager elever fra andre dele af landet, for eksempel Nordjylland og Sjælland.

- Grunden hertil er selvfølgelig klubbernes gode elite/talent arbejde, men også den samlede pakke, som klubberne kan tilbyde tilflyttere via Esbjerg Kommune og Rybners Gymnasium, vurderer Martin Nikolaj Bjerre Clausen.

Ordning er også for elitekultur-elever
Rybners Gymnasium er også andet end eliteidræt. Der går ligeledes en række elitekultur-elever, der besidder et talent inden for kulturområdet. Det kan eksempelvis være musik eller ballet. Disse elever kan, ligesom eliteidrætseleverne, have en presset hverdag med undervisning på gymnasiet og Kulturskolen. Derfor bliver kultureleverne tilbudt at følge Esbjerg Ordningen for elitekulturudøvere, hvorved de opnår de samme fordele som eliteidrætseleverne.   


Fakta om Esbjerg Ordningen

  • Gymnasiets eliteidrætselever går i en almindelig gymnasieklasse og indgår på lige fod med de øvrige gymnasieelever i skolens øvrige sociale liv og sammenhold.
  • Elever på Esbjerg Ordningen har en række hjælpemidler, så de lettere kan få deres hverdag med skole og idræt til at hænge sammen.  
  • Ordningen tilgodeser eliteidrætselevernes behov for at bruge tid på træning, turneringer, træningslejre eller blot en mere presset hverdag.
  • Ved fravær fra gymnasiet tilbydes supplerende undervisning, og skriftlige afleveringer kan udsættes. Desuden tilbydes en buddyordning, hvor en klassekammerat tager notater m.m. ved eliteelevens fravær.
  • Eliteidrætseleven får tilknyttet en uddannelsesmentor, der kan vejlede og hjælpe i hverdagen.