Nyheder

Folkemøde: Rybners tilpasser sig erhvervslivets behov for kurser og uddannelser

Såvel Rybners’ udbud af kurser til vindmøllebranchen som de mange forskellige ungdomsuddannelser kunne man blive klogere på i Rybners’ flotte stand til Energiens Folkemøde.

Det nye initiativ med et todages folkemøde, placeret midt i byen og mens der er festuge, lokkede alle aldre til. Udover at besøge de forskellige stande kunne folk lytte til indlæg fra en perlerække af profiler inden for energisektoren: energiminister Lars Chr Lilleholt, bestyrelsesformand for Olie Gas Danmark, Martin Rune Pedersen, direktør for Total i Danmark, Morten Hesselager Pedersen - for blot at nævne et par stykker.

At behovet for kvalificeret arbejdskraft i landets ubestridte energimetropol vil stige i de kommende år, er alle parter enige om. Og derfor er uddannelsesinstitutionernes evne til at skabe de rigtige uddannelser og tiltrække elever essentiel.  

IMG_20180814_142532_resized_20180815_105601873-web.jpg

Tilpasset specialtræning
Rybners’ unikke videns- og uddannelsescenter, Rescue Center Denmark, tilbyder en række certificerede kurser til vindmøllebranchen, hvor særligt sikkerhed spiller en væsentlig rolle. På folkemøde-standen kunne et par af medarbejderne berette om mulighederne for specialtræning og kurser tilpasset konkrete arbejdsopgaver og akutte behov.

De demonstrerede også førstehjælp og den forholdsvis nye ActSafe Power Ascender, der er en rebbaseret løfteenhed, godkendt til løft af udstyr og personer og til redningsbrug.

Indimellem blev der desuden tid til at netværke med virksomheder, organisationer og institutioner på de andre stande.

IMG_20180814_142331_resized_20180815_105709972-web.jpg
EUX vinder frem
I forhold til de mange uddannelsesmuligheder er det særligt EUX-uddannelserne og EUD Student, der lige nu er i fokus.

EUX er en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Eleverne bliver faglærte samtidig med, at de opnår et fagligt niveau, som giver ekstra ballast og muligheder for at tage en videregående uddannelse. De unge - og deres forældre - har fået øjnene op for, at EUX-uddannelserne giver et solidt fundament med mange muligheder uddannelses- og jobmæssigt, og det kan ses på Rybners, hvor elevtallet er steget markant. Hvor der sidste år var 77 tilmeldinger, er der i år kommet 121. Det svarer til en stigning på 57 procent.

Samtidig er antallet af elever, der har søgt ind på Grundforløb 1 på Rybners’ ordinære erhvervsuddannelser, steget med knap syv procent. Det peger i retning af, at flere unge ønsker at blive faglært - en tendens, der er godt nyt for erhvervslivet og samfundet generelt, da fremskrivninger fra Danske Regioner viser, at der i 2025 vil mangle 67.000 faglærte i Danmark.

Studenterforløb
Også det nye initiativ og samarbejde mellem otte syddanske erhvervsskoler i hele regionen, EUD-Student, skal være med til at imødekomme regionens mangel på faglært arbejdskraft.

EUD-Student vil rekruttere 600 studenter, der endnu ikke har brugt deres studentereksamen til at læse videre. De vil kunne tage en ud af otte udvalgte erhvervsuddannelser i et forløb, der er skræddersyet til studenter.

På samme måde er EUS - Erhvervsuddannelse for Studenter - en mulighed. Det kan tages på fem eller ti uger – alt efter hvilken studenterhue man har – og henvender sig dermed til studenter, der vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet eller drømmer om en tilværelse som selvstændig.

Sammen med folkeskolerne i Esbjerg, Jobcenter Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling har Rybners i øvrigt dannet et task force, der skal være med til at øge unges kendskab til erhvervslivets forhold og særligt kendskabet til erhvervsuddannelsernes potentialer.

IMG_20180814_142651_resized_20180815_105712631-web.jpg