Nyheder

Esbjergs erhvervsuddannelser har nået målet

I år har 25,2 % af de unge, som skulle vælge ungdomsuddannelse, i Esbjerg Kommune valgt en erhvervsuddannelse. Den ekspansive havneby ligger på en klar førsteplads i forhold til andre store provinsbyer som Odense, Århus, Ålborg og Randers, som endnu ikke har nået de 20 %. På landsplan indtager Esbjerg en 16. plads i forhold til, hvor mange der har valgt en erhvervsuddannelse. 

Det er Ugebrevet A4, som har lavet en beregning på baggrund af tal fra Uni-C, som viser, hvor mange procent af de unge, som i år forlader 9. eller 10. klasse, der har valgt henholdsvis en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Se den her.

Tallene viser en fremgang på 1,8 procentpoint i forhold til sidste år. 

Styrker Esbjerg
På Rybners, hvor både de tekniske erhvervsuddannelser på Teknisk Skole og de merkantile erhvervsuddannelser på Handelsskolen hører hjemme, glæder udviklingschef Olaf Rye sig over den positive udvikling. 

- Dygtige og motiverede faglærte er forudsætningen for, at Esbjergs virksomheder kan klare sig i konkurrencen i blandt andet offshoresektoren, påpeger Olaf Rye. 

Med fusionen mellem det tidligere EUC Vest og Rybners er der skabt et campusmiljø i Esbjerg, hvor alle ungdomsuddannelser er samlet. Dermed lever Rybners op til en del af intentionerne i erhvervsskolereformen, som netop går ud på at skabe attraktive uddannelser ved at skabe campusmiljøer omkring ungdomsuddannelserne. 

Stærkere vejleding
Fusionen styrker erhvervsuddannelserne og de unge, som går på dem, på flere måder. Der bliver et tættere samarbejde mellem vejlederne på de forskellige uddannelser. Dermed kan skolen i højere grad sikre, at de unge, som har valgt en forkert uddannelse, ikke falder ud af uddannelsessystemet, men bliver vejledt til en anden uddannelse, som bedre passer til dem, fortæller Jørgen Borg, som er leder af det nye samlede vejledningscenter på Rybners. 

- De unge kan fortsætte på Rybners, selv om de skifter uddannelse. Det vil gøre overgangen nemmere og en eventuel følelse af nederlag mindre. Med en større andel af en ungdomsårgang, som vælger erhvervsuddannelserne, bliver god vejledning endnu mere vigtig, understreger Jørgen Borg.