Nyheder

Den grå hue åbner mange døre

Se masser af fotos på Facebook!

EUX-studenternes hvide huer med det lysegrå bånd er ikke så alment kendte som de røde og blå huer fra de mindre søskende på gymnasierne.

EUX er en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Eleverne bliver både faglærte samtidig med, at de opnår et fagligt niveau, som giver ekstra ballast og muligheder for at tage en videregående uddannelse.

Til den stemningsfulde dimission i Glassalen på Spangsbjerg Møllevej var både de merkantile og tekniske fag repræsenteret. De tekniske EUX-studenter fra Rybners Tekniske Skole har uddannet sig inden for fagene smed, landbrug, tømrer og elektriker, mens de merkantile på handelsskolen har kunnet vælge mellem handel, kontor og detail.

- I har generelt opnået meget høje karakterer, og det på trods af, at I har skullet nå væsentligt mere end gymnasieeleverne, bemærkede uddannelseschef Marianne Kirk Nielsen i sin tale til studenterne.

Efter taler, uddeling af eksamensbeviser og musikalske indslag kunne studenterne og deres pårørende skåle i champagne og gå ombord i buffeten.

Der blev uddelt legater á 2000 kr. fra Lida og Oskar Nielsens Fond til: Anita Christensen, EUX1, Pernille Krell, EUX1,
Tobias Bagge, EUX2, og Sofie Sørensen, EUX2. HK legatet, ligeledes på 2000 kr., gik til Jonas Nagel Erden, EUX2.

Se masser af fotos på Facebook!

IMG_7013 (Large).JPG

IMG_7052 (Large).JPG

IMG_7008 (Large).JPG

IMG_7002 (Large).JPG