Nyheder

Rybners Gymnasium bød 644 nye elever velkommen

Design, innovation, engelsk, historie, virksomhedsøkonomi, fysik, matematik, bioteknologi… Inden længe vil der igen være fuld gang i undervisningen og projekterne - flere af dem tværfaglige - rundt om i gymnasiet laboratorier, værksteder, klasserum og studiemiljø.

På Spangsbjerg Møllevej, hvor Rybners Gymnasiums tekniske gymnasieelever har til huse, er 200 nye htx-elever startet. I den første uge vil de blive guidet igennem et introforløb, der omfatter en it-dag om torsdagen og en idrætsdag om fredagen. Idrætsdagen er med til at ryste eleverne sammen og munder ud i skoleårets første fredagscafé sammen med 2. og 3.g’erne.

- Vi vil gøre alt for, at I får en tryg og god start, forsikrede rektor for Rybners Gymnasium, Karsten Rieder, 1.g’erne om i sin velkomsttale. Han påpegede dog også, at der fra første dag vil blive stillet store krav til dem i et undervisningsmiljø af høj kvalitet og med en spændende kombination af teori og værkstedsfag.

DSC_0994-lille.jpg

DSC_0990-lille.jpg

Vær forberedt
Herefter tog Karsten Rieder den korte køretur fra Spangsbjerg Møllevej til Grådybparken, hvor Rybners Gymnasiums almene gymnasieelever og handelsgymnasieelever har til huse. Her blev der onsdag formiddag uddelt skemaer, givet praktiske anvisninger og rundvisninger til 444 nye elever, fordelt på 16 klasser.

Eleverne fik en festlig velkomst af tutorerne, der dannede flagallé ved indgangen, og inde i aulaen lyttede de opmærksomt til rektors gode råd:

- Gør det til en god vane fra dag et at være forberedt til timerne, og så håber vi, at I bliver aktive i det sociale liv og eksempelvis involverer jer i nogle af vores udvalg.

Under velkomsten i aulaen spillede nogle af skolens dygtige musikere et nummer, og elevrådsformand Emma Poulsen fra 2.U holdt en motiverende tale, hvor hun blandt andet forsikrede de nye om, at alle synes, det er lidt sjovt og mærkeligt at lære at danse lancier. Inden eleverne fordelte sig ud i deres nye klasser fik de vist en sjov og livsglad, elevproduceret film, der kom hele vejen rundt om skolen - fra små udtalelser fra 2. og 3.års-eleverne og lærerne til omtale af hytteture, kreative fag, musical og gallafest.

DSC_1009-lille - Kopi - Kopi.jpg

DSC_1016-lille - Kopi - Kopi.jpg

DSC_1026-lille - Kopi - Kopi.jpg

Søltoft løsnede op
Kl. 12 var der linet op til en overraskelse for hele skolen: stand-up komik leveret af Ruben Søltoft, der bl.a. har vundet DM i stand-up i 2010. Den skøre krøltop lirede masser af lummer tale af sig og gjorde dermed sit til, at eleverne fik løsnet lidt op for den værste nervøsitet over netop at have mødt sine klassekammerater for de kommende tre-fire år.

Ruben-tæt-lille.jpg

DSC_1068-lille.jpg
På trods af at der for tiden er meget fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse - en tendens, der allerede er slået igennem i Esbjerg - har Rybners tre gymnasieretninger i flere år haft et meget tilfredsstillende stabilt til let stigende optag.

De totale elevtal:

Rybners Gymnasium, HTX: Ca. 500 elever i alt

Rybners Gymnasium, HHX: Ca. 620 elever i alt

Rybners Gymnasium, STX: Ca. 620 elever i alt

DSC_1057-lille - Kopi.jpg

DSC_1059-lille.jpg