Nyheder

Fordomme om EUD blev efterprøvet på Hands-On Tour

Hands-On rundturen er en tre-årig kampagne-indsats, der begyndte i Viborg i november 2013. Målet er at gøre eleverne i 8.-10. klasserne opmærksomme på de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver. For at lykkedes med denne mission, skal budskabet leveres på en levende måde i øjenhøjde med de unge, og netop dette er showets store styrke.

I løbet af et interview, varetaget af vært på Go Morgen Danmark, Mikkel Kryger, og afbrudt af små filmklip med fordomme og elevudtalelser, fik de tre unge erhvervsskole-elever, som er med på Hands-On Tour, punkteret fordomme som "Dem, der vælger en erhvervsuddannelse, kommer til at tjene mindre end dem, der tager en akademisk uddannelse" og "Man kan ikke læse videre med en erhvervsuddannelse". Fordommen om at festerne er sjovere på gymnasierne kunne de dog ikke helt modsige. - Til gengæld har vi med vores elevløn råd til at gå i byen og feste, lød det kontante modsvar, som afkrævede et pænt bifald fra salen.

dsc_0539-lille.jpg (1)

Stor mangel på faglærte
Det er Dansk Metal, 3F, HK/Privat og Dansk Industri, der er gået sammen om den fælles indsats, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Baggrunden er alvorlig, for det er afgørende for Danmarks konkurrenceevne og fremtid som produktionsland, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

- Det vigtigste er, at de unge vælger deres uddannelse på det bedst mulige grundlag. Derfor skal vi sprede det gode budskab til folkeskoleeleverne om erhvervsuddannelsernes mange muligheder, og om at der faktisk er jobs at få og en god løn, siger forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen.

Ifølge DI's analyse kommer virksomhederne først og fremmest til at mangle faglærte inden for jern- og metalområdet samt handel og kontor. Fra næste år og frem til 2017 skal der årligt optages 6.100 flere elever inden for jern- og metalområdet og knap 3.900 flere elever inden for handel og kontor. Det svarer til en stigning på hhv. 127 pct. og 41 pct.

Inden showet gik i gang, kunne de fremmødte folkeskoleelever sms-stemme om, hvilken ungdomsuddannelse de vil vælge, og efter showet kunne de igen stemme. Og her viste afstemningen en lille stigning i antallet, der vil vælge en erhvervsuddannelse.

Resultater af afstemninger, fotos og debatter fra sceneshowet kan følges på Facebook.

dsc_0532-lille.jpg

dsc_0533-lille.jpg

dsc_0538-lille.jpg

dsc_0537-lille.jpg

dsc_0536-lille.jpg

dsc_0535-lille.jpg

dsc_0517-lille.jpg