Nyheder

Forsvarets mandskab får civil kompetence på bjærgningskursus

En forulykket bæltekøretøj, som er gledet ned af en stejl bakke. En lastbil, som er havnet i en bæk. Eller en tankbil, som er væltet om på siden.

bjærgning7.jpg

Det er bare nogle af de forulykkede tunge køretøjer, som 18 bjærgningsfolk skulle få på ret køl i løbet af Rescue Center Denmarks bjærgningskursus i efteråret. Bjærgningskurset er et kursus, som på den ene side sætter deltagerne ind i de fysiske love, som bjærgning sætter i spil. På den anden side får kursisterne lov til at prøve kræfter med ekstrakrævende opgaver.

Hvad der var nyt på efterårets kursus var, at der blandt alle de gul-orange nuancer, som skinnede op på autohjælpernes uniformer, gemte sig grøn-brune camuflagedragter. Forsvaret og Rescue Center Denmark har indgået en aftale om at uddanne Forsvarets folk i kurset.

Opnår civile kompetencer
Bjærgning udgør en vigtig brik i Forsvarets arbejde, og derfor har soldaterne altid deltaget i bjærgningskurser. Men der er kommet større fokus på, at Forsvarets ansatte skal kunne bruge de kompetencer, som de får i løbet af deres tid i Forsvaret, hvis de vil søge et civilt arbejde. Derfor er Forsvaret og Rescue Center Denmark indgået i et samarbejde om at uddanne Forsvarets ansatte i specialbjærgning – et kursus, som er obligatorisk, før bjærgningsmandskabet kan uddanne sig til at bruge Forsvarets store bjergningsvogn, Wisent. Kurset ved Rescue Center Denmark er et AMU-kursus, som giver deltagerne civil kompetence, så de sort på hvidt kan dokumentere, hvilke kompetencer de har tilegnet sig.

bjærgning3.jpg
Overkonstabel Nicklas Lundin dirigerer ved bjærgning af en ladvogn i en grøft. 

Det sætter Nicklas Lundin, som er overkonstabel af første grad i Ingeniørtropperne i Skive stor pris på.

- Alle de certifikater jeg har fået, kan hjælpe mig, hvis jeg skulle stoppe i Forsvaret. Det vil give mig større muligheder, siger Nicklas Lundin, som også synes, der kommer andet godt ud af at komme på kursus med civilansatte.

- Især på det her kursus er det kanon at være sammen med nogen, som kører autohjælp. Det er rart med den erfaring, siger overkonstablen, som selv er helt grøn inden for området.

Også Jakob Thorsen, som er overkonstabel af første grad i Jyske Dragonregiment, sætter pris på kursusdeltagerne fra det civile arbejdsliv.

- Der er mange års erfaring, så jeg suger bare til mig, siger han.

Sikkerhed, bjærgninsteori og en livlig fantasi
Begge soldater fik meget ud af kurset. Første uge foregår på skolebænken, hvor underviser Claus Ohmand Jensen sætter dem ind i bjærgningsteori. De skal lære om de fysiske love, som kommer i spil, når man arbejder med bjærgning. I den efterfølgende uge bliver kursisterne sluppet løs i Oksbøllejrens øvelsesterræn, hvor de bruger teorien til at lægge bjærgningsplaner, beregne ankerværdi, arbejde med spil for at få de tunge køretøjer på ret køl.

- I starten er det svært, men jeg synes, vi får nogle gode værktøjer og teknikker til, hvordan man kan løse nogle relativt svære opgaver, hvis bare man bruger de teknikker, man har lært. I starten syntes jeg, det var meget tungt at have teori en hel uge. Men nu giver det god mening, at man kommer godt ind i teorien, inden man laver opgaven, siger Nicklas Lundin.

Til gengæld er den praktiske del af kurset helt uundværlig, er begge soldater enige i.

- Jeg er en mere praktisk type. Det giver mere mening, når man kommer ud og laver sådan nogle opgaver, siger Jakob Thosen, som har taget underviser på kurset Claus Ohmand Jensens ord til sig:

- Sikkerhed, bjærgningsteori og en livlig fantasi. Så kan man klare snart sagt enhver bjærgningsopgave.

Læs om kurset her >

bjærgning2.jpg

bjærgning6.jpg

bjærning4.jpg

bjærgning1.jpg