Nyheder

Fusion mellem EUC Vest og Rybners

"Arbejdet og diskussionen om en mulig fusion mellem skolerne har stået på i nogle måneder," oplyser bestyrelsesformand ved Rybners, Axel Momme, "og vi er meget glade for, at bestyrelserne er helt enige i dette strategisk vigtige træk."

Axel Momme uddyber, at forløbet mellem skolernes formandskaber har været særdeles positivt, og at alle i udgangspunktet stillede sig positive til fusionen.

Bestyrelsesformand ved EUC Vest, Tonny Nielsen, uddyber: "Fremtiden stiller store og nye krav til skoler som vore om en endnu højere faglighed, bedre og innovative pædagogiske tiltag hånd i hånd med en sund økonomi. Bestyrelserne er enige om, at denne fremtid bedst dannes i en større organisation, hvor skolernes mange stærke kompetencer endnu bedre kan komme i spil til elevernes fordel."

Det fortsættende navn på den fusionerede institution er Rybners, oplyser de to formænd, der har været enige om at fortsætte under det stærke brand, som Rybners har opnået.

"Med denne fusion vil vi kunne tilbyde de unge stort set alle mulige indgange til ungdomsuddannelserne. Det bliver lettere at sikre de unge vejledning med de mange uddannelsesmuligheder, skolen fremover vil kunne tilbyde. Er man i tvivl om sin ungdomsuddannelse - så kan man bare vælge Rybners," fortsætter Tonny Nielsen med et smil.

Bestyrelsernes beslutning tager dermed udgangspunkt i, at man med den fusionerede institution bedst muligt sikrer en udviklingsorienteret pædagogisk og økonomisk fremtid for skolens medarbejdere samt et særdeles attraktivt uddannelsessted for de unge.

Rybners vil fremover arbejde med de følgende subbrands:

 • Rybners Gymnasium
  • Rybners STX
  • Rybners HHX
  • Rybners HTX
 • Rybners Erhvervsuddannelser
  • Rybners HG
  • Rybners Tekniske Skole
 • KursusCenter Vest
 • Rescue Center Denmark

Rybners vil med fusionen råde over et meget stort antal forskellige uddannelser, mere end 3800 årselever og 546 medarbejderårsværk.

Rybners vil med sin samlede størrelse, viden, ekspertise og forbindelser være en markant aktør såvel lokalt, regionalt som nationalt.

En ny bestyrelse udpeges med tiltrædelse 1. maj. Skolerne forventer, at direktør Michael Mathiesen vælges som ny bestyrelsesformand.

Organisationen
Den fusionerede institution, Rybners, er på direktionsniveau organiseret som det fremgår af nedenstående organisationsdiagram.

 organisationsdiagram.jpg

Fusionens ikrafttræden
Der er en række formaliteter, der afgør fusionens formelle ikrafttræden.

Fusionen træder de facto i kraft ved bestyrelsernes endelige fusionsbeslutning og orienteringen af medarbejdere ved Rybners og EUC Vest samt offentligheden den 17. marts 2014.

Den af Undervisningsministeriet krævede fusionsredegørelse indsendes herefter til Undervisningsministeriets godkendelse, hvilket forventes at tage et par måneder.

Når Undervisningsministeriet har godkendt fusionen, træder den i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014.

Skolerne vil betragte sig som fusionerede fra 17. marts 2014 og begynde at arbejde derefter.

 

Tonny Nielsen                                           Axel Momme
Bestyrelsesformand                                 Bestyrelsesformand
EUC Vest                                                   Rybners