Nyheder

Fysikkens love blev sat på spil for brandfolk

Brugen af spil bliver stadigt mere udbredt i brandfolks arbejde blandt andet til at flytte havarister på skadesteder, fjerne emner, der er i vejen og den stadigt mere udbredte brug af kæderedning. Der ligger en omfattende teori bag brugen af spil, fordi fysikkens love bestemmer, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der kan ødelægge en bil eller det, der er værre. Men mange redningsfolk har ikke arbejdet til bunds med teorien og forlader sig i et vist omfang på deres fornemmelser.

spil5.jpg

Det ville Fredericia Brandvæsen gøre noget ved. Brandvæsenet er i gang med at forberede en temadag for alle redningsfolkene om kæderedning. Derfor blev to beredskabsmestre og to beredskabsassistenter sendt på et intensivt kursus i bjærgning og brug af spil for brandfolk. Kurset blev sammensat efter Fredericia Brandvæsen ønsker i samspil med Rescue Center Denmarks ekspertise.

Stor baggrundsviden og aha-oplevelser
Resultatet blev et godt kursus, fortalte to af deltagerne, Carsten Madsen og Henrik Søndergaard, som begge er beredskabsmestre ved Fredericia Brandvæsen, i en kaffepause.

- Vi får så stor baggrundsviden som muligt. Vi har aldrig før decideret været på kursus i teorien bag brug af spil, men vi har baggrundsviden fra vores arbejde, hvor vi har spil på alle biler, fortalte Carsten Madsen.

spil1.jpg

Underviser Claus Ohmand Jensen gav i løbet af to dage de fire kursister lov til at dykke ned i de fysiske love, som ligger bag brugen af spil: blandt andet hvilke kræfter, der virker i spil og materialer, hvordan de regner ud, hvad der kan lade sig gøre og er den mest optimale måde at bruge forskellige spil på. Og det fik de meget ud af, fortæller Henrik Søndergaard:

- Vi har fået meget ud af den teoretiske baggrund for det vi laver, at kunne regne ud i forhold til vægten, hvad der kan lade sig gøre. Før har vi mere kigget på hvor stort et element er, men sådan hænger det ikke sammen, siger Henrik Søndergaard, som har fået et par aha-oplevelser i løbet af kurset.

spil2.jpg

Endnu et værktøj i paletten
Den sidste del af kurset brugte de fire kursister på Rescue Center Denmarks øvelsesområde, hvor de fik lov at prøve teorien af i praksis ved at bjærge en bil fra flere forskellige positioner.

- Det er for at finde ud af, om teorien passer ind i praksis. Der er aldrig en skoleløsning, på det vi laver i vores arbejde, men som brandmand har du en palette af værktøjer, hvor brugen af spil og kæderedning er ét værktøj i den samlede palette. Der skal vi bruge vores opfindsomhed til at finde den optimale løsning. Og for at finde den, er det vigtigt at kende teorien bag, påpeger Carsten Madsen.

FAKTA
Kurset Bjærgning og brug af spil for brandfolk er et specialtilrettelagt kursus. Rescue Center Denmark sammensætter gerne kurser inden for brand, redning, bjærgning og sikkerhed til virksomheder. Kontakt konsulent John Møller Jensen for yderligere oplysninger. Tlf. 30 46 48 80, e-mail: jmj@rescuecenter.dk

spil3.jpg

spil4.jpg