Nyheder

Genåbning: Afgangselever kan både have fysisk og online undervisning

Afgangselever på Rybners STX, HHX, HTX, HF og EUX (Teknisk og Business) er omfattet af første fase af genåbningen af uddannelsesinstitutionen. Det er en meget særlig og uvant situation for os alle, og vi prioriterer elever, lærere og øvrige ansattes sikkerhed højt, derfor vil meget undervisning også efter mandag den 20. april foregå virtuelt.

Fjernundervisning kan ikke benyttes til alle former for undervisning, og ledelse og lærere har vurderet, hvad eleverne mangler for at nå de uddannelsesmæssige mål i de enkelte fag, samt hvordan og hvornår den manglende undervisning bedst kan gennemføres. Det er primært i værkstedsfag og eksperimentelle fag, hvor den virtuelle undervisning kan være en udfordring. Hvor teoriundervisning kan gennemføres med en acceptabel kvalitet som fjernundervisning prioriteres dette.

Der er store forskelle i bl.a. fagsammensætningen i de forskellige gymnasiale retninger og EUX, og derfor er det meget forskelligt, hvor store dele af undervisningen den enkelte klasse vil modtage virtuelt, og hvor store dele der gennemføres fysisk på skolen under de skærpede retningslinjer.

Skal du have fysisk undervisning?
De elever som skal møde til fysisk undervisning på mandag eller senere, får besked via deres studiesystem, og det vil fremgå af skemaet, hvis undervisningen gennemføres fysisk på skolen.

Elever der skal møde fysisk til undervisning på skolens adresser skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smittespredning med coronavirus.

Læs vores forholdsregler for undervisning med fysisk fremmøde her.

Af forholdsreglerne fremgår også, hvordan du skal forholde dig, hvis du eller et familiemedlem er i en særlig risikogruppe, har symptomer på eller er smittet med Covid-19.

Vi ønsker en så god som mulig afslutning på skoleåret
Alle elever skal så vidt muligt nå de læringsmål, der er er beskrevet i bekendtgørelsen, og vi ønsker en så god som mulig afslutning på skoleåret. Det er vigtigt, at eleverne oplever, de får en fair vurdering af deres kompetencer i forhold til de enkelte fag – ikke mindst da årskaraktererne bliver overført til eksamenskarakterer i en række fag.

Vi ønsker ligeledes, at afslutningen på skoleåret bliver så festlig og højtidelig som muligt.

For øvrige elever foregår al undervisning på Rybners fortsat digitalt som fjernundervisning frem til den 10. maj 2020.