Nyheder

GF2 redderne formidlede deres viden til AspIT-eleverne

For redderne var formålet at repetere deres viden, og dagen var inddelt i tre workshops

-          Småskader, giftige dyr og planter

-          Hjerte-lungeredning

-          Gennemgang af ambulance på parkeringspladsen

De var lidt nervøse inden ankomsten, men de var velforberedte og faldt hurtigt ind i deres fremtidige roller som redder, hvor en vigtig del af jobbet er at møde mange forskellig mennesker og være omstillingsparate. 

AspIT-eleverne fik vigtig ny viden og en alternativ dag, der for dem kan være meget udfordrende.

Dagen sluttede efter de tre workshops med en fælles afslutning, hvor der var informationer om reddernes job og uddannelse.

Jesper - mund.jpg (1)

Bøje får nakkekrave på.jpg (1)