Nyheder

Gymnasiets tyskhold får aktuel viden direkte fra turisterhvervet

På anden årgang har man netop haft besøg af en repræsentant fra den tyske, famileejede virksomhed Rittersport, og eleverne er nu i fuld gang med at arbejde videre med den indsigt og de input og beretninger, de har fået direkte fra en rutineret konsulent.

Nogle af aktiviteterne har forbindelse med det regionale forsøgs- og udviklingsprojekt ”Tysk en karrierevej”, der har til hensigt at få flere unge til at fatte interesse for det tyske sprog. Projektet er planlagt til at slutte til sommer, men allerede nu lyder meldingen fra tysk-underviserne på Rybners, at projektet har været en succes. Det ses helt konkret ved, at der til næste skoleår starter 23 elever på Tysk A. De foregående år har der været omkring ti på valgfagsholdet. Eleverne fordeler sig ret ligeligt mellem stx og hhx.

Turist- og bureauchefer kiggede forbi
I sidste uge havde 1c besøg af turistchef i Varde Kommune, Colin Seymour, der fortalte om turismen i den store turistkommune.

Han viste blandt andet den tyske trailer fra den anmelderroste danske film ”Under sandet”. Filmen er optaget i området omkring Blåvand, Skallingen og Oksbøllejren og er særligt i udlandet blevet meget rost for den unikke natur, som er særdeles smukt filmet. Det er naturligvis noget, som får en turistchef til at smile bredt. Bedre PR fås ikke. Seymour fremhævede også den udenlandske opmærksomhed, der hersker omkring det danske begreb ”hygge”. Igen noget, der kan mærkes på interessen fra turisterne.

Eleverne havde travlt med at taste guldkornene ind på de bærbare. Seymour kom omkring det tyske hjemmemarked for turister, de tyske turisters ændrede adfærd med flere korte ferier, samarbejde frem for konkurrence med Ringkøbing-Skjern Kommune, de mange naturhensyn, som Varde Kommune er underlagt, efterspørgslen på bestemte sommerhuse og meget, meget mere.

Seymore-web.jpg

Reklamefilm på tysk
Eleverne stillede masser af spørgsmål til den sympatiske turistchef, som også tidligere har besøgt Rybners Gymnasium. Det havde de god grund til, for de er nu i gang med at analysere, hvilke forhold der påvirker indtjeningen for et sommerhusfirma i Blåvand, inden de kan lave en reklamekampagne og en reklamefilm på tysk, som skal præsenteres for lærerne i slutningen af skoleåret.

Casevirksomheden i Blåvand eksisterer naturligvis også i virkeligheden, og herfra har bureauchef Jan Brusgaard ligeledes været ude at fortælle om sommerhusudlejningsbureauet for eleverne i både 1c og 1r. Sidstnævnte klasse har desuden haft besøg af turistchefen fra Tønder/Rømø.

Den 4. april bliver det så Mads Schreiner fra Visitdanmark i Hamborg, der overtager undervisningen og slutter erhvervsbesøgene af - i denne omgang.