Nyheder

24 folkeskoleelever klar til anderledes skolegang

Når klokken ringer ind efter sommerferien, kan 24 elever fra Bohrskolens Vita-afdeling se frem til et skoleår, hvor praktisk arbejde på Rybners vil gå hånd i hånd med det teoretiske stof fra folkeskolen. Ud af cirka 50 ansøgere er de igennem en samtale blevet valgt til at komme ind på Hands On Linjen. Det er en ny overbygningslinje, som Bohrskolen og Rybners sammen har udviklet for at styrke undervisningen for de elever, som har brug for at arbejde praktisk for at lære. For en af hovedkræfterne bag den nye linje, lærer på Rybners Henrik Ankersø, er det positivt, at Hands On Linjen blev fyldt op og endda med et overskud af ansøgere. 

- Det er fedt, at det ikke er alle og enhver, som er blevet optaget på linjen, men de elever, som er mest motiverede. De er ligeligt fordelt på drenge og piger, og vi vurderer, at mange af dem er meget ambitiøse, så vi er overbeviste om, at det bliver godt, siger Henrik Ankersø.

Hands On 

To dage om ugen skal eleverne arbejde med projekter på enten Rybners Tekniske Skole eller Rybners Handelsskole. Første forløb kommer til at foregå på teknisk skole. Her skal de i gang med et forløb, som hedder Byg & mal, hvor de skal bygge og male et hus. På Vitaskolen kommer eleverne til at lave beregninger på bygningen, materialeforbrug med videre. Bygningen skal de så opføre på Rybners Tekniske Skole.

Lærer fra folkeskolen med på Rybners
De dage, hvor eleverne har undervisning på Rybners, vil en lærer fra Vitaskolen være med et par timer og blandt andet stå for lektiecafé.

- Vi har et tæt samarbejde. Det er et pilotprojekt – et af de første af sin slags i Danmark – og vi har mødtes mange gange for at planlægge et forløb, som rammer de unge og samtidig lever op til kravene i folkeskoleloven. De skal jo op til folkeskolens afgangsprøve lige som alle andre, forklarer Henrik Ankersø.

Det er ikke kun eleverne, som er motiverede, men lærerne og de andre ansatte på Rybners og Vitaskolen, som har været med til at gøre Hands On Linjen til virkelighed, brænder for projektet. Pædagogisk arbejder lærerne med tydelig målstyret undervisning, så eleverne hele tiden er klar over, hvad de skal lære, hvorfor de skal lære det, og hvad de kan bruge det til.

- De kommer til at opleve, at det de lærer i folkeskolen rent faktisk kan bruges til noget, konstaterer Henrik Ankersø.

Letter overgangen 
Projektet lever i høj grad op til både folkeskolereformen og erhvervsskolereformen, hvor der er lagt vægt på at gøre overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne lettere. Eleverne kan dog vælge hvilken som helst ungdomsuddannelse de ønsker, når de er færdige med folkeskolen.

Eleverne begynder på Hands On Linjen den 12. august ligesom resten af Esbjergs folkeskoleelever. De skal første gang på Rybners Tekniske Skole mandag den 17. august.