Nyheder

Hjerne Madsen som indflyttergave

peterlundmadsen-2012_Tekstside.jpg

Det skal blandt meget andet handle om forberedelse, afslapning, Nobelpriser, alder og fastkørte tankebaner, når Peter Lund Madsen alias "Hjerne Madsen" lægger vejen forbi Rybners i Grådybet for at fylde nye input i hjernerne på andenårs-eleverne fra handelsgymnasiet og det almene gymnasium plus samtlige psykologi-hold.

Ud fra emnerne "Hjernen i topform", "Hjernen og omstillingsparatheden" og "Hjernen og kreativiteten" vil Peter Lund Madsen" blandt andet komme ind på, hvordan vi bedst passer på vores hjerner, om man kan optimere sin hjernekapacitet, hvorfor hjernen ikke kan lide forandringer, hvad en god idé er og hvor den kommer fra.

Foredraget, der gerne både skal underholde og dygtiggøre gymnasieeleverne, er en gave fra forældrestøtteforeningen for Rybners STX/HHX, som blev givet i anledning af sidste års indflytning i de nye flotte bygninger i Grådybparken.

Bedre end et kunstværk
- Vi havde penge til overs i den gamle STX forældrestøtteforening, og da vi gerne ville starte på en frisk med den nye fælles STX og HHX støtteforening, besluttede vi os for at afholde et relevant og inspirerende arrangement for alle eleverne frem for at forære skolen et billede eller et kunstværk, fortæller formand for forældrestøtteforeningen, Poul Henrik Jonsson.

Den nye forældrestøtteforening blev etableret i september sidste år. Et medlemskab koster 300 kr. for de tre gymnasieår, og derudover får foreningen indtægter fra gallafesten, hvor 2.g-forældrene står i baren og garderoben.

- Vi modtager løbende ansøgninger om økonomisk støtte til studieture og virksomhedsbesøg fra elever og lærere. Til de store studieture dækker vi typisk omkring det halve af udgiften afhængigt af behov og begrundelse for ansøgningen, hvilket er en stor hjælp for mange familier, beretter Poul Henrik Jonsson.

Arrangementet med "Hjerne Madsen" finder sted onsdag den 30. april kl. 11.45 - 12.45 i aulaen, Grådybparken 11.