Nyheder

Eliteidrætselever trives på Rybners Gymnasium

Mange er ikke klar over, at Rybners Gymnasium er den ungdomsuddannelse i Esbjerg, der uddanner flest eliteidrætsfolk. Dette skoleår får omkring 90 unge talenter inden for et bredt spektrum af sportsgrene deres studier og betragtelige træningsmængde til at hænge sammen i dagligdagen takket være de fleksible ordninger, som gymnasiet tilbyder.

En vigtig faktor er desuden nærheden til det nye Grådyb Kollegie og rigtig mange af byens sportsfaciliteter såsom Dokken, Blue Water Arena, Svømmestadion Danmark og Granly Hockey Arena. Det gør det nemt for eleverne at bevæge sig mellem træningsbanen, gymnasiet - og for nogles vedkommende kollegieboligen.

Hjælp fra buddy
- Som idrætselev må du have et højere fravær, du kan få genlæsning, og en såkaldt ”buddy” - en klassekammerat - tager noter og indsamler materiale for dig. Det er også rart, at der altid er en mentor at snakke med, hvis der opstår problemer, beretter golftalentet Rikke Svejgård, der for nylig vandt turneringen Varderama Open. Hun går i 2.Z og er tilknyttet Esbjerg-ordningen.

Esbjerg-ordningen, der kun gælder for elever bosiddende i Esbjerg Kommune, giver eleven frihed til at udøve sin sport ud fra princippet ”frihed under ansvar”. Det indebærer blandt andet, at informationspligten i forhold til fravær ligger hos eleven. To gange om året bliver der afholdt et møde, hvor eleven, en klubrepræsentant, en repræsentant for Esbjergordningen, Rybners’ koordinator vedrørende Esbjergordningen og en studievejleder drøfter, hvordan elevens forløb går.
Rikke-lille.jpg
Rikke Svejgård, golfspiller, tilknyttet Esbjerg-ordningen på Rybners Gymnasium.

Ro til morgentræning
Team Danmark-ordningen er landsdækkende og giver ligeledeseleven frihed til at udøve sin sport under vilkår, der minder om Esbjerg-ordningen. Eleven skal være på et sportsligt niveau, som kan godkendes af Team Danmark og opnår derved mulighed for at forlænge sit gymnasieforløb med et år. Via ordningen kan der gives massivt tilskud til genlæsningstimer. Eksempelvis kan eleven få en time per dag, som han/hun har været fraværende.

- Hver torsdag og fredag kan jeg med sindsro deltage i morgentræningen, og det er nemt at gå fra hallen til gymnasiet, fortæller Team Danmark-elev Lasse Nikolajsen, der spiller håndbold på Ribe Esbjerg HHs U18-hold. Han drømmer om at kunne leve af at spille håndbold, men når studentereksamenen næste år kommer i hus, har han mange karrieremuligheder åbne.

Lasse-lille.jpg
Lasse Nikolajsen, håndboldspiller og Team Danmark-elev på Rybners Gymnasium

Udover sport er der på Rybners Gymnasium også mulighed for at dyrke teater, billedkunst, musik og være forfatter på eliteplan. Ordningerne kaldes Teatergrundkursus (TGK), Billedkunstgrundkursus (BGK), Musikgrundkursus (MGK)og Forfattergrundkursus (FGK).

- Esbjerg-ordningen og Team Danmark-ordningen beskæftiger sig ikke med disse områder, men vi har p.t. elever på billedkunstgrundkursus, oplyser gymnasiets Team Danmark-koordinator, Preben Jahreis.