Nyheder

Nu kan studenterne få en skræddersyet håndværkeruddannelse

Om ganske få år kommer håndværks- og industrifagene for alvor til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Fremskrivninger fra Danske Regioner viser, at der i 2025 vil mangle 67.000 faglærte. Løsningsmodellerne er komplekse og samfundsfunderede, men en af de indsatser, der har stort potentiale, er tilbuddet om målrettet erhvervsuddannelse til de mange studenter.

- Selv om det kan virke som en omvej først at tage en studentereksamen, inden man går i gang på en erhvervsuddannelse, har det også store fordele for alle parter. I løbet af gymnasietiden har de unge tid til at modnes og overveje, hvilken vej de vil gå efter endt eksamen. Og dermed er de mere klar på uddannelses- og arbejdsmarkedet, når de endelig starter på en erhvervsuddannelse. Det giver reflekterende unge, som er klar til at give den en skalle og blive værdifuld arbejdskraft for virksomhederne, vurderer Lars Katzmann, direktør for Rybners’ erhvervsuddannelser.

Praksisnær karrierevej
Da studenterne også fagligt kommer med noget i bagagen, kan erhvervsskolerne tilbyde dem en erhvervsuddannelse på kortere tid end normalt. De kan med andre ord få merit i flere fag.

- Og så er det vigtigt at understrege, at en erhvervsuddannelse ikke afskærer dig fra at få en videregående uddannelse. Det er blot en anden - og mere praksisnær - vej at tage. Vores udfordring er, at mange unge reelt ikke ved, at de også kan blive ingeniør med en uddannelse som smed i hånden, pointerer Lars Katzmann, der også løbende arbejder på at gøre op med fordomme og manglende viden om erhvervsuddannelserne.

Af samme årsag har Rybners sammen med folkeskolerne i Esbjerg, Jobcenter Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling dannet et task force, der skal være med til at øge unges kendskab til erhvervslivets forhold og særligt kendskabet til erhvervsuddannelsernes potentialer.

Kom til infomøde

Rybners Tekniske Skole udbyder tre tekniske erhvervsuddannelser med et læringsmiljø, der er tilpasset studenter, og studiestart den 1. oktober 2018. Det er uddannelserne til:

  • Tømrer
  • Elektriker
  • Smed

Torsdag den 16. august kl. 10.00 - 12.00 kan alle interesserede høre mere om uddannelserne til et informationsmøde. Det foregår på Rybners Tekniske Skole - Blok K, Sp. Møllevej 72, 6700 Esbjerg. Her vil det også være muligt at besøge værkstederne og tale med nogle af de nuværende elever.

Er du student, men vil starte på en anden teknisk erhvervsuddannelse, er dette også muligt med start fra august/september. Her vil du gå på hold med voksne elever og blive meriteret løbende.

Next_step

Manglen på kvalificeret faglært arbejdskraft inden for håndværks- og industrifagene kan afhjælpes ved at tilbyde studenterne attraktive erhvervsuddannelser.

EUS
EUS - Erhvervsuddannelse for Studenter - kan tages på fem eller ti uger – alt efter hvilken studenterhue man har. EUS henvender sig til studenter, der vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet eller drømmer om en tilværelse som selvstændig. Studenterne kan blive klar til et job som kontorelev, butikselev eller handelselev.

På Rybners starter der hold fire gange om året. Derudover har studenterne mulighed for at tage uddannelsen online flere gange årligt.

Læs mere på rybnershandelsskole.dk


EUD Student
EUD-Student er et nyt initiativ, der er et samarbejde mellem otte syddanske erhvervsskoler i hele regionen.

EUD-Student vil rekruttere 600 studenter, der endnu ikke har brugt deres studentereksamen til at læse videre. Her vil de kunne tage en ud af otte udvalgte erhvervsuddannelser i et forløb, der er skræddersyet til studenter.

De otte tekniske erhvervsuddannelser er valgt ud fra, hvilke faglærte der især er mangel på i Region Syddanmark: automatiktekniker, smed/kleinsmed, elektriker, procesoperatør, VVS- og energispecialist, industritekniker, tømrer og gastronom.

EUD-Student bakkes op af flere erhvervsorganisationer, heriblandt Håndværksrådet, Dansk Byggeri Region Syddanmark, Dansk Metal Vest, DI Sønderjylland og DI Vestjylland, 3F Region Syddanmark og 3F Esbjerg Transport.

Læs mere om EUD-Student på den fælles portal LIGEUD.NU
Interesserede kan også kontakte Rybners’ studievejledning via rybnerstekniskeskole.dk