Nyheder

Information vedr. Coronavirus

Vi har nu fået kendskab til, at en elev på Rybners er i forebyggende karantæne, da denne har været fysisk i kontakt med familiemedlemmer, som har været på ferie i et af de særlige risikoområder. Ingen af disse har udvist specifikke symptomer på at være smittet med Coronavirus, men enkelte af familiemedlemmerne er testet og afventer lige nu svar.

Vi har i forbindelse med den konkrete sag henvendt os til Styrelsen for Patientsikkerhed, som vejleder bl.a. virksomheder og uddannelsesinstitutioner i sådanne situationer, og meldingen herfra er entydigt, at risikoen for, at eleven er smittet med Coronavirus, er minimal, og at risikoen for yderligere smittespredning i den konkrete situation dermed også er meget lille.

Der er således i øjeblikket ingen grund til at træffe særlige foranstaltninger, og vi kan fortsætte på arbejde som normalt, ligesom eleverne kan fortsætte deres skolegang på helt normal vis.

I forhold til de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen gælder der nu for personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder inden for de sidste 14 dage, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet.

Rybners bakker naturligvis op om denne anbefaling fra styrelsen, og er du inden for de sidste 14 dage udrejst fra et af de særlige risikoområder, skal du derfor orientere din nærmeste leder og aftale de nærmere forhold i den konkrete situation. I den forbindelse henvises til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ansættelsesretlige rådgivning om COVID-19:

https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning opfordres alle fortsat til særlig opmærksomhed på de generelle hygiejneråd:

  • Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
  • Nys og host i ærme eller albuebøjning
  • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker.

I kan holde jer løbende opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der bl.a. findes svar på en række ofte stillede spørgsmål: Spørgsmål og svar om corona

På Rybners følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger, og I kan holde jer opdateret på vores hjemmeside www.rybners.dk, hvor vi vil informere om udviklingen af Coronavirus på Rybners og eventuelle særlige tiltag og forhold i øvrigt.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte nærmeste leder eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Gudrun Kirk Petersen
Direktør – HR og organisationsudvikling

lille_corona_banner.jpg