Nyheder

Eliteidrætseleverne fylder godt op i klasserne på Rybners Gymnasium

I det nye skoleår begynder lidt over 100 unge talenter inden for et bredt spektrum af sportsgrene på Rybners Almene Gymnasium, Rybners Tekniske Gymnasium og Rybners Handelsgymnasium.

De kan få deres studier og betragtelige træningsmængde til at hænge sammen i dagligdagen ved at være Team Danmark-elev og/eller ved at være tilknyttet den fleksible Esbjerg-ordning. Derudover indgår eliteidrætseleverne på almindelig vis i skolens øvrige sociale liv og sammenhold.

- Når man bruger gennemsnitlig 27 timer i ugen på kamp og træning og samtidig er i gang med en gymnasial uddannelse, er man nødt til at prioritere sin tid benhårdt, bemærker ishockeyspiller Anders Krogsgaard. Han spiller for Esbjerg Energy i Superisligaen, og hvis han selv skal vurdere det, er han ”rimelig god” til at få den tætpakkede hverdag til at fungere.

- Selvfølgelig misser jeg nogle timer indimellem, når der for eksempel er formiddagstræning, men takket være buddy-ordningen, hvor en klassekammerat tager noter og holder mig informeret, og muligheden for supplerende undervisning og genlæsningstimer går jeg stort set ikke glip af noget fagligt, fortæller Anders.

DSC_1030-lille.jpg 
Jeppe Holmberg, 3l, Andreas Pedersen, 3g og Anders Krogsgaard, 2e, får ishockey på topplan og studieliv til at gå op i en højere enhed på Rybners Gymnasium.

- Der er heldigvis også kort afstand mellem ishockeyhallen og gymnasiet, hvilket gør det hele meget lettere, indskyder klubkammeraten Jeppe Holmberg, der som Team Danmark-elev har valgt at bruge fire år på sin stx-uddannelse.

Samtidig nyder han godt af at bo på Grådyb Kollegiet - den høje, nyopførte nabobygning til gymnasiet. Her er han tilknyttet Esbjerg Sports College, der lejer sig ind lejlighederne i de øverste eftertragtede kollegielejligheder med en af byens bedste udsigter.

Søgt om at blive Team DK-gymnasium
- Vi har en målsætning om at skabe ansvarsfulde, fokuserede og hele unge mennesker via inspiration, refleksion og individuel opfølgning i forbindelse med sporten, forklarer rektor Lars Andersen.

Altafgørende i bestræbelserne på at sportstalenterne får en harmonisk gymnasietid, hvor både det faglige, det sportslige og det sociale kommer med i betragtning, er det tætte samarbejde med sportsklubberne, de forskellige idrætsforbund og kommunen. Rybners Gymnasium har således søgt om at blive et såkaldt Team Danmark-gymnasium og forventer at få besked herom til efteråret.

- Lykkes det at få status af Team Danmark-gymnasium, vil det naturligvis styrke samarbejdet yderligere, oplyser Lars Andersen.

Idræt på skoleskemaet
Det er også muligt for eliteidrætseleverne at vælge en idrætslinje, som indeholder forløb vedrørende fankultur, ekstrem idræt, kropskultur, styrketræning og kost, Team Danmark-forelæsninger, gruppeteori og meget andet med relation til motion og sundhed.

I skoleåret 2015/2016 tilbyder Rybners Gymnasium idrætslinjen på hhx-studieretningen Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A og Innovation C/B. Interessen for linjen har gjort det muligt for gymnasiet at oprette et mindre klassehold til august.


Fakta om Esbjerg Ordningen:

 Eliteidrætseleven tilbydes:

  • Mentorordning
  • Supplerende undervisning
  • Buddyordning, hvor en klassekammerat tager noter

 Fakta om Team Danmark-ordningen:

 Eliteidrætseleven tilbydes:

  • Mulighed for et års forlængelse dvs. et 4.-årigt forløb
  • Supplerende undervisningstimer grundet fravær
  • Godskrevet fravær for aktiviteter i Team Danmark­regi
  • Mentor til støtte og vejledning