Nyheder

Teknisk gymnasium og erhvervsakademiet sætter digitalt design på skoleskemaet

Programmering, datamodeller, robotter, spil- og app-udvikling, 3D-modellering og 3D-print…

Unge, der interesserer sig for it og programmering, har på Rybners Tekniske Gymnasium mulighed for at tone deres ungdomsuddannelse markant med digitale fag gennem hele gymnasietiden.

Det er et nyt fag på det tekniske gymnasium, ”Digitalt design og udvikling”, der har givet anledning til et samarbejde med erhvervsakademiet. Og eleverne ser ud til at være videbegærlige. Således starter der et fyldt 3.g-hold med 28 elever på ”Digitalt design og udvikling” i dette skoleår. Dele af undervisningen kommer til at foregå på erhvervsakademiet, der ikke ligger langt fra gymnasiet.

Anvendelsesorienteret undervisning
- Ved at samarbejde med erhvervsakademiet opnår eleverne undervisning på et højt niveau på en videregående uddannelsesinstitution. Desuden er det et perfekt match, fordi begge uddannelsesinstitutioner arbejder med anvendelsesorienteret undervisning, påpeger uddannelsesleder på HTX, Michael Fallesen.

Han glæder sig desuden over, at nye it-faciliteter på Rybners er med til at forstærke den digitale profil yderligere.

- Vi har ressourcerne, der kræves - fra kompetente lærerkræfter til 3D-printer og et nyt e-center, der er under opbygning, med 30 kraftige computere og blandt andet lydstudie, greenscreen og virtual reality. Det er vi super glade for, da interessen blandt eleverne er stor.

Muligheden for at tone sin ungdomsuddannelse med it og programmering er helt ideel for elever, der forestiller sig at læse til eksempelvis datamatiker, datalog eller softwareingeniør.

IT på skemaet i hele gymnasietiden
I samtlige tre år på Rybners Tekniske Gymnasium er det muligt at fordybe sig i IT i skoletiden. I 1. og 2.g i fagene informatik, kommunikation/IT samt programmering. I 3.g i fagene informatik, programmering og ikke mindst digitalt design. Således vil der i 3.g være mulighed for at have IT på skemaet mere end 50 procent af tiden.

Computerfoto htx

De elever, der i første omgang har kunnet vælge det nye valgfag ”Digitalt design og udvikling”, er de nuværende tredjeårselever.

Digitalt design og udvikling

  •          Det er gymnasiereformen fra sidste år, der har gjort det muligt for de tekniske gymnasier at udbyde det nye valgfag. Indtil videre er Rybners Tekniske Gymnasium det eneste gymnasium i regionen, som er klar til det.
  •          Faget beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter/processer og forudsætningerne herfor.
  •          Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt med fokus på at teknisk og naturvidenskabelig viden integreres i produktudvikling og fremstillingsproces og kombineres med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.
  •          Faget medvirker til at gøre htx-uddannelsen virkelighedsnær og samtidsrelevant og er et af de fag, der er med til at konstituere uddannelsens profil.
  •          Faget omfatter projektstyring, datasikkerhed, 2D og 3D-miljø, interaktionsdesign, prototyper, produkttestning og automatisering. Man kan vælge at arbejde med datamodeller, robotter, spil- og appudvikling og 3D-modellering og 3D-print.
  •          Projektarbejdet i faget gennemføres i samspil med et eller flere af elevens fag i studieretningen, og elevens afslutningsprojekt inddrager viden fra andre fag i uddannelsen.