Nyheder

Birkler bombarderede elever med etiske dilemmaer

I foredraget, der var for alle 2.g’ere samt de to 3.g-valghold i religion på stx og et enkelt valghold fra hhx, kom Etisk Råds esbjergensiske formand blandt andet ind på de mange nye dilemmaer, samfundet står overfor i forbindelse med livets begyndelse. Alt fra ægdonation til designerbørn kom han omkring - og hele tiden med spørgsmålet til de unge mennesker: "Kunne I tænke jer det?".

Untitled-1.jpg
Også den anden ende af livet, "livets afslutning", er spækket med dilemmaer, som politikerne ifølge formanden ofte forsøger at undgå, fordi en stillingtagen hurtigt kan resultere i mange mistede stemmer. - Så kommer journalisterne og spørger rådet i stedet, grinede Birkler, der i øvrigt betonede, at tilkendegivelsen af, at man er i tvivl om, hvor man står i forhold til et dilemma, faktisk kan være et meget fornuftigt standpunkt, fordi man så er åben for synspunkter fra begge lejrer.

Birkler berettede også om, hvordan hans personlige oplevelser på landet hospicer har ændret hans holdning til aktiv dødshjælp.

- Det handler om værdighed, men hvad der er værdighed, afhænger af øjnene, der ser, bemærkede han. 

Selv om gymnasieeleverne ikke sad klar med spørgsmål efter foredraget, forlod de sandsynligvis - eller skulle man sige forhåbentligt - aulaen med en ny bevidsthed om en række af de etiske dilemmaer, vi som samfund står overfor eller kommer til at skulle tage stilling til i fremtiden. De fik i hvert fald syn for, at der er nok at tage fat på.

Untitled-2.jpg

DSC_0450-lille.jpg