Nyheder

Julebal er et kærkomment gensyn med Rybners

Samtaler indledt med ”Kan du huske dengang…” og ”Hvad laver du nu?” opstod mange gange på Rybners Gymnasium i Grådybet den 27. december. Her var der traditionen tro inviteret til ”Det store julebal”, som er for tidligere studenter fra det, der i dag hedder Rybners Almene Gymnasium og Rybners Handelsgymnasium.

Julebal-1.JPG

Det årligt tilbagevendende julebal på Rybners er en kærkommen lejlighed for de mange studenter, der i årenes løb er dimitteret fra Rybners Gymnasium, til at gense tidligere klassekammerater og venner - og nogle af deres gamle lærere.

Julebal-4.JPG

Hvert år kommer det til store følelsesudbrud og latter og glædeshyl, når de tidligere elever falder gamle venner om halsen eller mødes på dansegulvet, mens musikken drøner ud af højtalerne. Der udveksles minder på kryds og tværs, og nye venskaber opstår igen på tværs af årgange og klasser.

Julebal-2.JPG

Og intet julebal uden at der også på et tidspunkt i løbet af aftenen skal danses limbo eller lancier som i de gode gamle Neptun-dage. Neptun er elevernes festforening, som er særdeles aktiv skoleåret igennem.

Julebal-3.JPG