Nyheder

Kommende HF-elever får det bedste fra to verdener

Kombinationen af fagligt stærke lærerkræfter fra Rybners Tekniske Gymnasium og muligheden for at benytte professionelt værksteds-, køkken- og laboratorieudstyr på Rybners’ mange erhvervsuddannelser skal give de kommende HF-elever optimale vilkår for at dygtiggøre sig og spore sig ind på, hvilken vej de ønsker at gå, når den toårige ungdomsuddannelse er i hus.

Undervisningen af de kommende HF-elever vil blive varetaget af en gruppe på 13-14 undervisere fra Rybners Tekniske Gymnasium, og de er i fuld gang med forberedelserne.

I sidste uge har gruppen været på rundvisning for at få et dybere indblik i Rybners’ mange uddannelser og faciliteter på EUD-området, og her kom de blandt andet forbi uddannelserne til redder, smed, mekaniker, skibsmontør, tømrer, frisør, tandklinikassistent, kok, tjener, tømrer, maler, elektriker og murer.

- Det giver nogle helt nye muligheder i undervisningen, at vi kan inddrage EUD-uddannelsernes faciliteter og knowhow. Selv om vi har rigtig gode forhold på htx, er vi alligevel ikke vant til at råde over så meget forskelligt udstyr. Her har de jo lige nøjagtig dén maskine, som kan noget helt specifikt på et bestemt fagområde, vurderer Steffan Jensen, der har undervist på det tekniske gymnasium i to år.

Lige som de øvrige undervisere er han spændt på at møde eleverne til august, og så synes han også, det er spændende at komme rundt og se den store arbejdsplads, han er en del af:

- Alle kolleger burde komme på sådan en rundvisning!

rundvisning-1.jpg

Optimale vilkår
Rybners er den eneste erhvervsskole i landet, som har fået grønt lys til at udbyde den nye reviderede HF-uddannelse.

Ud over de faglige gevinster er fordelene blandt andet, at man kan introducere de unge, der falder fra en hf, for en erhvervsuddannelse og tilbyde dem at skifte med mindre risiko for, at de helt falder ud af uddannelsessystemet. Derudover er håbet, at flere af de unge, der har afsluttet en hf, på deres vej til en videregående uddannelse vil vælge at tage en erhvervsuddannelse - eventuelt på kortere tid, hvis de får merit for dele af hf-uddannelsen.

rundvisning-3.jpg 
Med inddragelse af erhvervsuddannelsernes faciliteter får de kommende undervisere på Rybners HF rig
mulighed for at gøre undervisningen anvendelsesorienteret.

Den reviderede Højere Forberedelseseksamen (HF)…

  • Tilbyder en hurtig vej til videreuddannelse og job
  • Er almen dannende og professionsrettet
  • Har ligesom htx fokus på anvendelsesorienteret undervisning - dvs:
  • Kobler teorien med de arbejdsopgaver og tematikker, man møder som eksempelvis finansøkonom, lærere, politimand eller sygeplejerske.
  • Giver med et tillægssemester - eller ekstra fag under uddannelsen - mulighed for at søge de lange videregående universitetsuddannelser.
  • Har en fleksibel opbygning, hvor eleverne vælger fagområder trin for trin i takt med, at de gør sig erfaringer med fagene og bliver klogere på egne evner og interesser.
  • Optager som noget nyt elever direkte fra 9. klasse.

Gruppebillede-1.jpg 
Omkring 14 undervisere kommer til at varetage undervisningen af de to HF-klasser.