Nyheder

Kunsstøtte til arkitekt-projekt på teknisk gymnasium

Nogle af 3.g’erne på Rybners Tekniske Gymnasium arbejder for øjeblikket som arkitekter og antropologer med at undersøge, hvordan gymnasiets skolegård og fredagsbar bliver brugt og kunne forbedres. Antropolog Katrine Staffolani og arkitekt Anders Simonsen fra arkitektfirmaet Nomadisk af Natur har sammen med deres kolleger sammensat et forløb, hvor gymnasieeleverne skal gennemgå de trin, som arkitektfirmaet selv gennemgår, når de skal i gang med et nyt projekt. Og det er ikke alene gymnasieeleverne, som lærer noget. 

nan1.jpg
Antropolog Katrine Staffolani underviser i samskabelse og interviewformer. 

I arkitektfirmaet er samskabelse et vigtigt begreb, som medarbejderne bruger til at undersøge, hvordan mennesker bruger de rum, de skal forme og indrette, og hvilke behov de skal opfylde. Nomadisk af Natur indretter skolegårde på denne måde.

- Vi laver elevworkshops, når vi indretter skolegårde. For at blive bedre, må vi forstå, hvordan elever arbejder og tænker, fortæller arkitekt Anders Simonsen.

Statens Kunstfond støtter
Derfor har de sat projektet sammen, så de ikke alene kan lære gymnasieeleverne om arkitekters og antropologers arbejdsmetoder, men også selv observere, lytte og lære om, hvordan de unge gør og tænker. Projektet har opnået støtte fra Statens Kunstfond under den pulje, som hedder Huskunstnerordningen.

-Det er selve tanken bag samskabelse, at alle bidrager med sine kompetencer, påpeger antropolog Katrine Staffolani.

Gymnasieeleverne har selv valgt at arbejde med gymnasiets skolegård og fredagsbar i et projekt, hvor de i grupper skal finde ud af, hvordan rummene bliver brugt, og hvordan man kunne forbedre dem. De skal udarbejde et oplæg, som vil blive vist på en fernisering, og siden indarbejde kritik og input. Og det er interessant, synes i hvert fald Jakob Bertelsen, som er elev i klassen.

- Det er spændende at få nogle undervisere udefra. Vi får undervisning af nogle fra København, som har et andet syn end vores undervisere. De kommer med en anden erfaring fra noget de arbejder med til daglig, siger Jakob Bertelsen, som også kan lide indholdet af opgaven.

nan2.jpg
Jakob og Lasse øver at lave et semistruktureret interview med hinanden.

- Det er spændende at kunne optimere skolen og lave om på de lokaler, som vi bruger, siger eleven, som overvejer at læse til ingeniør efter gymnasiet.

Godt match
Antropolog Katrine Staffolani kommer fra Esbjerg, og derfor var det oplagt at samarbejde med Rybners Tekniske Gymnasium.

- Det er en styrke at eleverne allerede arbejder med design og innovation, så tankerne bag projektet ikke er helt fremmede for dem.

Derfor er det et godt match. Vi er samtidig utroligt imponerede over hvor dygtige lærerne er og at de har lyst til at deltage så aktivt som de gør. Det er jo essentielt for, at forløbet kan lade sig gøre. siger arkitekt Anders Simonsen.

Forløbet varer indtil slutningen af september.