Nyheder

Handelsskolen klæder oplæringsansvarlige på til fremtiden

Kurset, der henvender sig til oplæringsansvarlige for elever inden for administration, offentlig administration og økonomi, stiller blandt andet skarpt på, hvordan elever lærer bedst, hvilke krav, der stilles til den elev-ansvarlige, konfliktløsning og samarbejdet mellem elev, virksomhed og Rybners.

- På kurset arbejder vi med de emner, der nogle gange giver udfordringer for de oplæringsansvarlige såvel fagligt som personligt, fortæller Charlotte Bjerre, koordinator for hovedforløb på handelsskolen.

Kursisterne kommer fra et større geografisk område, der cirka dækker Tønder - Billund - Skjern, og Charlotte Bjerre håber, at kurset kan blive startskuddet til et givtigt netværkssamarbejde, hvor de oplæringsansvarlige kan dele erfaringer og gode historier med hinanden.

- Vi har et godt gensidigt samarbejde med de oplæringsansvarlige og vil gerne give lidt igen. Samtidig vil vi gerne have udvidet vores netværk og være med til at skabe helt nye netværk, konstaterer hun.

Jeanne.jpgS%c3%b8ren.jpg

Populære foredragsholdere
Handelsskolen har tidligere afholdt et årligt kursus for de oplæringsansvarlige med forskellige temaer, men det er første gang, skolen inddrager eksterne foredragsholdere.

De to eksterne foredragsholdere er Søren Østergård, leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), ph.d, forfatter og foredragsholder, og Jeanne Crump, business developer hos HR Solutions A/S.

Søren Østergaard er en utrolig populær og erfaren foredragsholder, der i sine foredrag kombinerer lærerige undersøgelser og fakta med en høj grad af underholdning. Med afsæt i en introduktion til de generelle kendetegn for ”Generation Y-Z” vil han sætte fokus på, hvordan man som virksomhed kan rumme såvel elever som nye yngre medarbejdere, der ofte har helt andre forventninger til arbejdslivet, end de medarbejdere, der har arbejdet i virksomheden gennem længere tid.

Jeanne Crump, der blandt andet har læst Strategisk HR på Aarhus Ledelsesakademi, vil gøre kursisterne klogere på kommunikation med unge mennesker ud fra deres forskelligheder - blandt andet ved at involvere kursisterne i forskellige øvelser.

Kurset finder sted tirsdag den 29. maj på handelsskolen.