Nyheder

I er vigtige i elevens liv!

Kursisterne, der er oplæringsansvarlige for elever inden for administration, offentlig administration og økonomi, repræsenterede vidt forskellige virksomheder - blandt andet Det Faglige Hus, Bramidan, Hæren, Varde Kommune og Vestas, og de fik alle en hel masse at tænke over i løbet af den hele kursusdag, som handelsskolen havde sammensat for dem.

- Vær tydelig omkring jeres forventninger til de unge og skab klare rammer - eksempelvis i forhold til mobilbrug, rådgav Søren Østergård og understregede:

- I er faktisk nogle vigtige voksne i elevens liv. I har mulighed for at spørge kvalificeret ind til hvordan det rent faktisk går.

Ud over Søren Østergaard bidrog endnu en ekstern foredragsholder med viden om de unge mennesker, nemlig Jeanne Crump fra HR Solutions A/S. Hun talte om den til tider vanskelige kommunikation ud fra de unges forskelligheder.

Foruden at udstyre de oplæringsansvarlige med en masse ny viden var handelsskolens hensigt med kursusdagen også at skabe grobund for nye netværk, hvor de oplæringsansvarlige kan dele erfaringer og gode historier med hinanden.

IMG_6797-web.jpg

Ikke-navngivet-1.jpg