Kvalitet

Kvalitet

At kunne omsætte best practice og dokumenteret viden til egen lokal kontekst kræver nogle kompetencer og en organisatorisk evalueringskapacitet, som man ikke ”bare har”. 

Ud fra denne tanke er der på Rybners i mange år blevet arbejdet på at få formuleret og videreudviklet de kvaliteter, der kendetegner den enkelte uddannelse.